Follow
İsmail Şan
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği)
M Akdağ, B ŞAHAN-YILMAZ, U Özhan, ŞAN İsmail
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 2014
882014
Görselleştirmenin özdeşlik konusu erişisine etkisi
MN Özer, İ Şan
International Journal of Social Science 6 (1), 1275-1294, 2013
252013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖTMG DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
K Duruhan, ŞAN İsmail
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 7), 379-399, 2021
152021
Matematik öğretmen adaylarının öğretimi planlama ve düzenleme yeterlikleri hakkında özyeterlik düzeyleri
İ ŞAN
Electronic Turkish Studies 8 (3), 2013
142013
Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özdeşliklerin görsel modellerini tanıma düzeyleri
K Yenilmez, İ Şan
E-Journal of New World Sciences Academy 3 (3), 409-418, 2008
142008
Matematik öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye hazıroluş düzeyleri
K Yenilmez, İ Şan
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3, 2008
132008
Assessment for learning: Turkey case.
I San
Universal Journal of Educational Research 4 (1), 137-143, 2016
122016
Effect of Khan Academy-Aided Teaching on Academic Achievement in English Course.
I San, T Aykaç
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (5), 1107-1116, 2020
92020
LİSE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ŞAN İsmail, FM ŞAN
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (5 Issue 7), 483-507, 2019
72019
Effect of traditional methods in geometry and numbers learning domains on academic achievement: A meta-analysis study
İ San, A Kis
International Journal of Research in Education and Science 4 (2), 544-554, 2018
72018
7. sınıf matematik dersi olasılık ve istatistik öğrenme alanının öğretiminde" Sınav yoluyla öğrenme yöntemi" nin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve sınav kaygısına etkisi
İ Şan
İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
72014
Sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik konusu erişilerine görselleştirmenin etkisi
İ Şan
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri …, 2008
72008
STEM merkezindeki öğretmenlerin ve öğrencilerin STEM eğitimi hakkındaki görüşleri: PayaSTEM Merkezi örneği
U Ahmet, M Canpolat, Ş İsmail
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 151-170, 2021
62021
Ters yüz öğrenmenin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi
G Koçak
İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
62019
Ortaokul öğrencileri için matematik sınavı kaygısı ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
ŞAN İsmail, M Akdağ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (1 …, 2017
62017
Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel tutum düzeyleri (Malatya Örneği)
ŞAN İsmail, Aİ BORAN
Journal of Theoretical Educational Science, 437, 2013
62013
Self-actualization perceptions levels of gifted students: Case of Malatya
Aİ Boran, İ Şan
Journal Of Gifted Education Research 1 (3), 150-165, 2013
62013
Matematik öğretiminde görselleştirme
İ Şan
Journal of Qafqaz University, 109-123, 2012
62012
3-9 yaş grubu çocuklarda artikülasyon becerilerinin değerlendirilmesi
İ Şan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma …, 2004
62004
Farklılaştırılmış öğretimin İngilizce dersinde akademik başarıya etkisi
ŞAN İsmail, B TÜREGÜN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 11 (1), 184-191, 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20