Elif Kartal (PhD)
Elif Kartal (PhD)
Research Assistant, İstanbul University, Informatics Department
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları
ME Balaban, E Kartal
Çağlayan Kitabevi, 2015
472015
Sınıflandırmaya dayalı makine öğrenmesi teknikleri ve kardiyolojik risk değerlendirmesine ilişkin bir uygulama
E Kartal
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
172015
Site-içi Aramalar ve Apriori Algoritması Kullanılarak Web Sitesi Ziyaretçilerinin İhtiyaç Tespitine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
VÖ BUDAK, E KARTAL, S GÜLSEÇEN
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (2), 211-222, 2018
112018
Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study in Turkey
S Gülseçen, E Kartal Karataş, FÖ Koçoğlu
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 3 (4 …, 2012
112012
Dengesiz Veri Setlerinde Sınıflandırma
E Kartal, Z Özen
Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları (Birinci, pp. 109–131). Sakarya …, 2017
102017
Organizasyonlarda bilgi yönetimi sürecinde veri madenciliği yaklaşımı
S Çankırı, E Kartal, K Yıldırım, S Gülseçen
ÜNAK’09 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler”, 148-168, 2009
10*2009
Cloud Computing and Some Scenarios for its Application in Universities
Ç Selçukcan Erol, E Kartal Karataş, Z Özen, S Gülseçen
European Researcher 30 (9-3), 1515-1526, 2012
72012
Classification of mammography images by machine learning techniques
B Bektaş, İE Emre, E Kartal, S Gulsecen
2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK …, 2018
62018
Veri madenciliği ve makine öğrenmesi: Temel algoritmalar ve R dili uygulamaları
ME Balaban, E Kartal
İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 2018
52018
Aspects Of Students About Information Technology Courses In Social Science
FÖ Koçoğlu Bakioğlu, E Kartal, Z Özen, Ç Erol, S Gülseçen
Procedia - Social and Behavioral Sciences 176, 148-154, 2015
52015
Machine learning techniques in cardiac risk assessment
E Kartal, ME Balaban
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 26 (3), 394, 2018
42018
Analysis of a learning management system by using Google analytics: A case study from Turkey
Z Özen, E Kartal, İE Emre
Technology management in organizational and societal contexts, 198-220, 2018
32018
FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ AÇISI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMESİ
İE EMRE, E KARTAL, S GÜLSEÇEN
HAYEF Journal of Education 13 (3), 1-15, 2016
32016
Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi
D Demirkol, E Kartal, Ç Şeneler, S Gülseçen
Veri Bilimi 2 (1), 10-18, 2019
22019
A Model Proposal to Determine Learning Styles of Students by Using Machine Learning Techniques and Kolb Learning Styles Inventory
E Kartal, S KÖSE BİBER, M BİBER, M OZYAPRAK, İ ŞİMŞEK, T CAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 1875-1892, 2019
22019
Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası
T Uğraş, Z Ayvaz Reis, E Kartal Karataş
13. Akademik Bilişim Konferansı, 371-378, 2011
22011
REFLECTIONS ON THE FIRST EURASIA MEETING OF GEOGEBRA: EXPERIENCES MET WHERE CONTINENTS MEET
S Gülseçen, ZA Reis, T Kabaca, E Kartal
Future 10, 14, 2010
22010
Transfer sea level learning in the Bosphorus Strait by wavelet based machine learning methods
A Altunkaynak, E Kartal
Ocean Engineering 233, 109116, 2021
12021
Bilişim alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin sanal gerçeklik algıları
M SELÇUK, M BÜTÜN, E KARTAL, S GÜLSEÇEN
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (1), 284-301, 2019
12019
A case study on improving e-Learning services using Google analytics in Turkey
Z Özen, E Kartal, İE Emre
International Journal of E-Adoption (IJEA) 9 (1), 26-37, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20