Follow
Elif Kartal (PhD)
Elif Kartal (PhD)
Assist. Prof. at İstanbul University, Faculty of Economics, Department of MIS
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları
ME Balaban, E Kartal
Çağlayan Kitabevi, 2015
622015
Sınıflandırmaya dayalı makine öğrenmesi teknikleri ve kardiyolojik risk değerlendirmesine ilişkin bir uygulama
E Kartal
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
332015
Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study in Turkey
S Gülseçen, E Kartal Karataş, FÖ Koçoğlu
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 3 (4 …, 2012
152012
Dengesiz veri setlerinde sınıflandırma
E Kartal, Z Özen
Mühendislikte Yapay Zekâ ve Uygulamaları, 1st ed., O. Torkul, S. Gülseçen, Y …, 2017
132017
Classification of mammography images by machine learning techniques
B Bektaş, İE Emre, E Kartal, S Gulsecen
2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK …, 2018
122018
Organizasyonlarda bilgi yönetimi sürecinde veri madenciliği yaklaşımı
S Çankırı, E Kartal, K Yıldırım, S Gülseçen
ÜNAK’09 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler”, 148-168, 2009
12*2009
Site-içi Aramalar ve Apriori Algoritması Kullanılarak Web Sitesi Ziyaretçilerinin İhtiyaç Tespitine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
VÖ Budak, E Kartal, S Gülseçen
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (2), 211-222, 2018
102018
Cloud Computing and Some Scenarios for its Application in Universities
Ç Selçukcan Erol, E Kartal Karataş, Z Özen, S Gülseçen
European Researcher 30 (9-3), 1515-1526, 2012
82012
Aspects Of Students About Information Technology Courses In Social Science
FÖ Koçoğlu Bakioğlu, E Kartal, Z Özen, Ç Erol, S Gülseçen
Procedia - Social and Behavioral Sciences 176, 148-154, 2015
72015
Machine learning techniques in cardiac risk assessment
E Kartal, ME Balaban
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 26 (3), 394, 2018
62018
Veri madenciliği ve makine öğrenmesi: Temel algoritmalar ve R dili uygulamaları
ME Balaban, E Kartal
İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 2018
52018
Sınıflandırmaya Dayalı Makine Ögrenmesi Teknikleri ve Kardiyolojik Risk Degerlendirmesine Iliskin Bir Uygulama
E Kartal
Istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Istanbul, 2015
52015
Teacher nomination in identifying gifted and talented students: evidence from turkey
M Biber, SK Biber, M Ozyaprak, E Kartal, T Can, I Simsek
Thinking Skills and Creativity 39, 100751, 2021
32021
Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi
D Demirkol, E Kartal, Ç Şeneler, S Gülseçen
Veri Bilimi 2 (1), 10-18, 2019
32019
A Model Proposal to Determine Learning Styles of Students by Using Machine Learning Techniques and Kolb Learning Styles Inventory
E Kartal, S KÖSE BİBER, M BİBER, M OZYAPRAK, İ ŞİMŞEK, T CAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 1875-1892, 2019
32019
Analysis of a learning management system by using Google analytics: A case study from Turkey
Z Özen, E Kartal, İE Emre
Technology management in organizational and societal contexts, 198-220, 2018
32018
Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma
Z Özen, E Kartal, Ç Selçukcan Erol, FÖ Koçoğlu
17. Akademik Bilişim Konferansı, 2014
32014
Assessing E-Learning Readiness of Instructors in Turkey
SK Sharma, S Gülseçen, Z Özen, E Kartal
V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e …, 2014
32014
Kalp Hastalarının Sağlık Bilgisine Erişmede İnternet Kullanımı
Z Özen, E Kartal, Ç Selçukcan Erol, F Selçukcan Büyükkutlu
18. Türkiyede İnternet Konferansı, 2013
3*2013
Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası
T Uğraş, Z Ayvaz Reis, E Kartal Karataş
13. Akademik Bilişim Konferansı, 371-378, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20