Follow
Mustafa Polat
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effects of Authentic Video Materials on Foreign Language Listening Skill Development and Listening Anxiety at Different Levels of English Proficiency.
M Polat, B Eristi
International Journal of Contemporary Educational Research 6 (1), 135-154, 2019
622019
The effectiveness of Synectics instructional model on foreign language vocabulary teaching.
B ERİŞTİ, M POLAT
International Journal of Languages’ Education and Teaching 5 (2), 59-76, 2017
322017
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri …
B Erişti, M Polat, C Erdem
Journal of History Culture and Art Research 7 (2), 352-375, 2018
242018
Studying abroad: A phenomenological study of lived experiences of international students in Turkey
AÇ Kılınç, K Arslan, M Polat
Journal of International Students 10 (4), 853-871, 2020
172020
YABANCI DİLDE DİNLEME KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ.
M Polat, B ERİŞTİ
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
142018
SUPSKY curriculum design model
K Selvi, D Uysal, M Polat, T Sönmez, C Köse, N Yetim
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 6 (12), 33-56, 2016
82016
An examination of the researches related to teaching styles measurement instruments
M Güven, M Polat, G Yıldızer, T Sönmez Akalın, N Yetim
82016
A Comparative Analysis of Written Errors of Turkish, Azerbaijani and Syrian Students in English Writing Skills
M Polat
International Journal of Contemporary Educational Research 5 (2), 64-78, 2018
72018
General Adaptation Scale for International Students: Development and Validation
M Polat, K Arslan
Psycho-Educational Research Reviews 11 (2), 121-146, 2022
62022
Program geliştirme sürecinin planlanması ve ön uygulama
B Erişti, M Polat
Pegem Atıf İndeksi, 242-267, 2017
62017
SUPSKY eğitim programı tasarımı modeli
K Selvi, D Uysal, M Polat, T SÖNMEZ AKALIN, C Köse, N Yetim
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 6 (12), 33-55, 2016
42016
Exploring Educational Research during the COVID-19 Pandemic: 2020-2021
M Polat
FIRE: Forum for International Research in Education 7 (2), 86-104, 2022
32022
Edmonds öğrenme stilleri belirleme ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması
M Polat, M Güven
İlköğretim Online 16 (2), 848-859, 2017
32017
Otantik videoların farklı İngilizce yeterlik düzeylerinde yabancı dilde dinleme becerisinin geliştirilmesi ve yabancı dilde dinleme kaygısı üzerindeki etkisi
M Polat
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
2*2019
Science Mapping the International Knowledge Base on the 21st Century Skills
M POLAT, B ERİŞTİ
Journal of Theoretical Educational Science 15 (3), 504-525, 2022
12022
An Evaluation of In-Service Training Curriculum for Practitioners of English for Academic Purposes
D Uysal, S Çalışkan, M Polat, M Asmalı, F Çakmak, N Özkal, M Güven
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 13 (1), 1-29, 2023
2023
Edmonds Öğrenme Stilleri Modeli
M Polat
Öğrenme Stili Modelleri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, 129-160, 2023
2023
Jung’un Psikolojik Tipler Kuramı & Myers Briggs Psikolojik Tip Belirleyicisi
M Polat
Öğrenme Stili Modelleri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, 387-436, 2023
2023
Stratejik düşünme becerisi
M Polat
Düşünme Becerileri ve Uygulama Örnekleri, 631-655, 2023
2023
Effective use of digital tools in the learning and teaching process of foreign language teaching in higher education
Effective ELT Practices Across Turkey, 23-48, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20