Takip et
PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi / www.abdullahozkan.com
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Siyasal iletişim: partiler, seçimler, stratejiler...
A Özkan
Nesil Yayınları, 2004
2502004
Siyasal iletişim stratejileri
A Özkan
İstanbul: Tasam Yayınları, 257-258, 2007
1702007
Halkla ilişkiler yönetimi
A Özkan
İTO, 2009
1202009
Küreselleşme sürecinin medya ve kültür üzerindeki etkileri
A Özkan
İstanbul: Tasam Yayınları, 2006
752006
Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türkiye
A Özkan
Tasam Yayınları, 2004
592004
Reklam yönetimi
A Özkan
Aktif Matbaa, İstanbul, 2014
502014
21. yüzyılın stratejik vizyonu kamu diplomasisi ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkanları
A Özkan
Stratejik rapor, 2015
412015
Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and Turkey's potential for cultural diplomacy
A Özkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 35-43, 2015
402015
Kamu diplomasisi
TEÖA Özkan
Tasam, 2012
302012
7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde Siyasal İletişim
A Özkan
Seta, 2016
28*2016
Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey
A Özkan
European Journal of Research on Education 176, 1-5, 2014
212014
Türkiye’de seçmenlerin oy verme davranışının siyasal iletişim perspektifinden incelenmesi
A Özkan
Seçenlere ve seçilenlere: Politik dünya, içinde, 211-228, 2010
192010
Amerikan evanjelikleri: Baptistler
AR Özkan
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005
192005
21. Yüzyılda ABD'nin küresel stratejileri
A Özkan
Tasam Yayınları, 2006
142006
Yeni Medya ve Reklam
A Özkan, N Doğan, Betül Önay, Tandaçgüneş
Derin Yayınları 1 (1), 1-400, 2016
132016
The role of strategic communication management in nation brand building
A Özkan
Online Journal of Communication and Media Technologies 5 (4), 174, 2015
132015
Sosyal Medya Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi
A Özkan
Türkiye Bilişim Derneği Dergisi 127, 52-56, 2010
132010
Türkiye'deki Amerika
A Özkan
Emre Yayınları, 1993
121993
Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü
A Özkan
Erişim Adresi: http://www. kamudiplomasisi. org/makaleler. Erişim Tarihi 20 …, 2017
112017
Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin stratejik rolü
A Özkan
Kamu Diplomasisi Enstitüsü, http://www. kamudiplomasisi. org/makaleler …, 2014
112014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20