Takip et
PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi / www.abdullahozkan.com
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Siyasal iletişim: partiler, seçimler, stratejiler...
A Özkan
Nesil Yayınları, 2004
2982004
Siyasal iletişim stratejileri
A Özkan
İstanbul: Tasam Yayınları, 2007
1962007
Halkla ilişkiler yönetimi
A Özkan
İTO, 2009
1392009
Küreselleşme sürecinin medya ve kültür üzerindeki etkileri
A Özkan
İstanbul: Tasam Yayınları, 2006
912006
Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türkiye
A Özkan
Tasam Yayınları, 2004
632004
Reklam yönetimi
A Özkan
Hiperlink, 2014
592014
21. yüzyılın stratejik vizyonu kamu diplomasisi ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkanları
A Özkan
Stratejik rapor 70, 2015
492015
Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and Turkey's potential for cultural diplomacy
A Özkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 35-43, 2015
442015
Kamu diplomasisi
TEÖA Özkan
Tasam, 2012
332012
7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde Siyasal İletişim
A Özkan
Seta, 2016
312016
Türkiye’de seçmenlerin oy verme davranışının siyasal iletişim perspektifinden incelenmesi
A Özkan
Seçenlere ve seçilenlere: Politik dünya, içinde, 211-228, 2010
232010
Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey
A Özkan
European Journal of Research on Education 176, 1-5, 2014
222014
21. Yüzyılda ABD'nin küresel stratejileri
A Özkan
Tasam Yayınları, 2006
162006
Sosyal Medya Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi
A Özkan
Türkiye Bilişim Derneği Dergisi 127, 52-56, 2010
152010
Yeni Medya ve Reklam
A Özkan, N Doğan, Betül Önay, Tandaçgüneş
Derin Yayınları 1 (1), 1-400, 2016
142016
The role of strategic communication management in nation brand building
A Özkan
Online Journal of Communication and Media Technologies 5 (4), 174, 2015
132015
Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin rolü ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkanları
A Özkan
Avrupa Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı bildirisi 19, 1-5, 2013
132013
Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin stratejik rolü
A Özkan
Kamu Diplomasisi Enstitüsü, http://www. kamudiplomasisi. org/makaleler …, 2014
122014
Siyasal İletişim Yönetimi Perspektifinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
A Özkan
İçinde: İ Çağlar ve Y Özkır (der), Türkiye’de Siyasal İletişim 2015, 55-78, 2007
122007
Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü
A Özkan
Erişim Adresi: http://www. kamudiplomasisi. org/makaleler. Erişim Tarihi 20 …, 2017
112017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20