PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
PROF. DR. ABDULLAH ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi / www.abdullahozkan.com
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Siyasal iletişim: partiler, seçimler, stratejiler...
A Özkan
Nesil Yayınları, 2004
1562004
Siyasal iletişim stratejileri
A Özkan
İstanbul: Tasam Yayınları, 2007
882007
Halkla ilişkiler yönetimi
A Özkan
İTO, 2009
582009
Küreselleşme sürecinin medya ve kültür üzerindeki etkileri
A Özkan
İstanbul: Tasam, 2006
522006
Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türkiye
A Özkan
Tasam Yayınları, 2004
302004
21. yüzyılın stratejik vizyonu kamu diplomasisi ve Türkiye’nin kamu diplomasisi imkanları
A Özkan
Stratejik rapor, 2015
172015
7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde Siyasal İletişim
A Özkan
SETA, 2016
162016
Reklam yönetimi
A Özkan
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2014
162014
Kamu diplomasisi
A Özkan, TE Öztürk
TASAM Yayınları, 2012
162012
Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey
A Özkan
European Journal of Research on Education 176, 1-5, 2014
112014
The role of strategic communication management in nation brand building
A Özkan
Online Journal of Communication and Media Technologies 5 (4), 174, 2015
92015
Strategic Practices of Public Diplomacy Policies in Educational Field and Turkey's Potential for Cultural Diplomacy
A Özkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 35-43, 2015
92015
Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü
A Özkan
Erişim, 2017
82017
21. Yüzyılda ABD'nin küresel stratejileri
A Özkan
Tasam Yayınları, 2006
82006
Türkiye’de Seçmenlerin Oy Verme Davranışının Siyasal İletişim Perspektifinden İncelenmesi
A Özkan
Seçenlere ve Seçilenlere: Politik Dünya, içinde, 211-228, 2010
72010
Sosyal medya, komut ve komuta siyasetini sona erdirdi
A Özkan
Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, 52-56, 2010
72010
Yeni Medya ve Reklam
A Özkan, N Doğan, Betül Önay, Tandaçgüneş
Derin Yayınları 1 (1), 1-400, 2016
62016
Ülke Markası İnşasında Kamu Diplomasisinin Rolü ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkanları
A Özkan
Avrupa Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı bildirisi 19, 1-5, 2013
62013
Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin stratejik rolü
A Özkan
Kamu Diplomasisi Enstitüsü 9, 2014
52014
Cumhuriyetten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi
A Özkan, R Durbaş
İstanbul: Boyut Yayınları, 1999
41999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20