Berna Güler
Berna Güler
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fason ekonomisi: Gedikpaşa'da ayakkabı ekonomisi
BG Müftüoğlu
Bağlam, 2005
222005
İstanbul-Gedikpaşa’da ayakkabı üretiminin değişen yapısı ve farklılaşan işgücü
B Güler-Müftüoğlu
Toplum ve Bilim 86, 118-138, 2000
182000
21. Yüzyılda Zonguldak Maden İşletmelerinde Çalışma Hayatı: Bir Kesit-Tek Gerçek
BG Müftüoğlu, B Taniş
Çalışma ve Toplum 2 (25), 185-216, 2010
132010
Küresel Rekabetin Cazibe Merkezi: Yerel/Bölgesel Dinamikler
BG Müftüoğlu
Derleyen: Aylan Arı, 2006
132006
Türkiye'de Yeni Emek Denetim ve Kontrol Alanı: Kalkınma Ajansları.
BG Müftüoğlu
Calisma ve Toplum 33 (2), 2012
92012
Küresel ve Yerel Aktörlerin Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümüne Etkileri
BG Müftüoğlu
İktisat Dergisi, 42-47, 2006
92006
Yeniden Yapılanmada KOBİ’ler: Sihirli Değneğin Sihirsizliği
B Güler-Müftüoğlu
İktisat Dergisi 435 (2), 16-24, 2003
62003
Üretim sürecinin vazgeçilmezi esneklik: Var ve yok ettikleri üzerine bir çerçeve
B Güler-Müftüoğlu
Türkiye’de Yeniden Esneklik içinde, Müftüoğlu, Ö. ve A. Koşar (Hzl …, 2014
52014
Emekçilerin Gündelik Hayatını Görünür Kılmak:“Bereketli Topraklar Üzerinde” ile 40’lı 50’li Yıllara Gerçekçi Bir Bakış•
BG Müftüoğlu, E HACISALİHOĞLU
Çalışma ve Toplum Dergisi 18, 43-67, 2008
42008
Firmalar Arası DeğiĢim ĠliĢkisi: FasonlaĢma ve TaĢeronlaĢma
BG Müftüoğlu
Toplum ve Hekim 23 (4), 243-253, 2008
32008
Gaziantep tekstil atölyelerinden fabrikalara: İşçileşme, direnişler ve mücadeleler
B Güler, ET Şimşek
TEKNOLOJİ, 7, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11