Berna Güler
Title
Cited by
Cited by
Year
Fason ekonomisi: Gedikpaşa'da ayakkabı ekonomisi
BG Müftüoğlu
Bağlam, 2005
242005
İstanbul-Gedikpaşa’da ayakkabı üretiminin değişen yapısı ve farklılaşan işgücü
B Güler-Müftüoğlu
Toplum ve Bilim 86, 118-138, 2000
162000
Küresel Rekabetin Cazibe Merkezi: Yerel/Bölgesel Dinamikler
BG Müftüoğlu
Editör: F. Aylan ARI), Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler …, 2006
152006
21. Yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: bir kesit-tek gerçek
BG Müftüoğlu, B Taniş
Çalışma ve Toplum 2 (25), 185-216, 2010
132010
Türkiye'de Yeni Emek Denetim ve Kontrol Alanı: Kalkınma Ajansları.
BG Müftüoğlu
Calisma ve Toplum 33 (2), 2012
102012
Küresel ve Yerel Aktörlerin Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümüne Etkileri
BG Müftüoğlu
İktisat Dergisi, 42-47, 2006
92006
Üretim sürecinin vazgeçilmezi esneklik: Var ve yok ettikleri üzerine bir çerçeve
B Güler-Müftüoğlu
Türkiye’de Yeniden Esneklik içinde, Müftüoğlu, Ö. ve A. Koşar (Hzl …, 2014
82014
Yeniden Yapılanmada KOBİ’ler: Sihirli Değneğin Sihirsizliği
B Güler-Müftüoğlu
İktisat Dergisi 435 (2), 16-24, 2003
62003
Emekçilerin Gündelik Hayatını Görünür Kılmak:“Bereketli Topraklar Üzerinde” ile 40’lı 50’li Yıllara Gerçekçi Bir Bakış•
BG Müftüoğlu, E HACISALİHOĞLU
Çalışma ve Toplum Dergisi 18, 43-67, 2008
42008
Firmalar Arası DeğiĢim ĠliĢkisi: FasonlaĢma ve TaĢeronlaĢma
BG Müftüoğlu
Toplum ve Hekim 23 (4), 243-253, 2008
32008
Gaziantep tekstil atölyelerinden fabrikalara: İşçileşme, direnişler ve mücadeleler
B Güler, ET Şimşek
TEKNOLOJİ, 7, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11