AYŞE İŞİ
AYŞE İŞİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRK GAZETECİLERİN HABER YAYINLAMA KRİTERLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
MS TÜRK, A BIYIK, A Güven, İŞİ Ayşe
Humanities Sciences 8 (4), 321-331, 2013
72013
Türk Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma
MS Türk, A Bıyık, A Güven, A İşi
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (5), 3, 2013
52013
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING INDIVIDUALS’INVESTMENT BEHAVIOUR USING CHAID ANALYSIS
A Isi, O Ozaydın, F Cemrek
12014
İstatistik'ten Edebiyat'a Bir Köprü: Stilometri Analizi
FÇZ Yıldız
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (3), 271-281, 2013
12013
Çubuk Yöresi Alevi Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
S Türk, A Güven, A İşi
Journal of Alevism-Bektashism Studies, 20-42, 2012
12012
Comparison of the Global, Local and Semi-Local Chaotic Prediction Methods for Stock Markets: The Case of FTSE-100 Index
İŞİ Ayşe, F Çemrek
Alphanumeric Journal 7 (2), 289-300, 2019
2019
Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi
İŞİ Ayşe, S YENİCE, F ÇEMREK
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1), 173-188, 2018
2018
Kaotik zaman serilerinde kestirim yaklaşımlarının karşılaştırılması
A İşi
ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
İstatistiklerle Türk Dünyasında İnovasyon
A İşi
14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 1 (1), 298-306, 2016
2016
Eskişehir İli Alevileri İle Çubuk Yöresi Alevilerinin İnanç Pratiklerinin Karşılaştırılması
MS Türk, A Bıyık, A Güven, A İşi
Journal of Alevism-Bektashism Studies, 215-234, 2014
2014
RIDGE VE LATENT ROOT REGRESYON TAHMYN EDYCYLERYNYN KOMBYNASYONU
İŞİ Ayşe
Social Sciences 5 (4), 92-102, 2010
2010
TÜRKİYE DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
İŞİ Ayşe, F ÇEMREK, H POLAT
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 24-37, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12