ŞAKİR ERDEM
ŞAKİR ERDEM
Professor of Marketing
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Marka Değerinin Marka Genişlemesine Etkisi
Ş Erdem, HN Uslu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 166-184, 2010
162010
Which dimensions affect private shopping e-customer loyalty?
B Durmuş, Y Ulusu, Ş Erdem
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 420-427, 2013
132013
Denim pazarında marka konumlandırmalarının karşılaştırılması
Ş Erdem, S Karsu, E Memiş, O Yıldız
Marmara Üniversitesi, İİ BF Dergisi 28 (1), 351-384, 2010
122010
Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Odaklı Ölçümlenmesi ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
Ş Erdem
Marmara Üniversitesi, 2004
92004
SADAKATE GİDEN YOLDA MARKA İMAJININ DEĞERİ; İSTANBUL VE GAZİANTEP İLLERİNDE BİR UYGULAMA.
S Karsu, FA Gür, Ş Erdem, ZY Ezen
Electronic Journal of Social Sciences 9 (32), 2010
82010
Alışveriş merkezlerinin marka kişiliklerinin karşılaştırılması, İstanbul ilinde bir uygulama-comparision on brand personality of shoppingcenters, a practise in İstanbul city
Ş Erdem, S Karsu, NS Sertkaya, T Yıldız
Öneri Dergisi, 2010
82010
Are private shopping sites really satisfied customers?
B Durmuşa, Y Ulusub, Ş Erdemc, YE Yalçınd
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 84-89, 2015
32015
Nature of CSR from the point of marketing management view and application of content analysis on SR projects
S Pirtini, Ş Erdem
Journal of Naval Science and Engineering 6 (2), 51-75, 2010
22010
Satış geliştirme faaliyetlerinin müşteri davranışları üzerine etkisi
Ş Erdem
Beta Yayınları, 2010
22010
The Relationship with Ad Clicks and Purchase Intention: An Empiricial Study of Online Consumer Behaviour
Ş Erdem, B Durmuş, O Özdemir
European Journal of Economics and Business Studies 3 (3), 25-33, 2017
12017
Influence of Social Media Based Brand Communities on Brand Trust
Y Ulusu, Ş Erdem, B Durmuş
European Journal of Business and Management 8 (35), 67-74, 2017
12017
WEB SİTESİ İÇERİĞİNİN E-PERAKENDECİLİĞİN KULLANICI KABULÜNE ETKİSİ
Z ÇELİK, Ş ERDEM
Turkish Journal of Marketing 3 (2), 108-126, 2018
2018
The Relationship between Experiential Marketing and Corporate Reputation: A Research on Turkish Operator Companies
O Özdemir, Ş Erdem
European Journal of Interdisciplinary Studies 4 (2), 7-14, 2018
2018
ONLINE ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ HAZCI ALIŞVERİŞ MOTİVASYONLARI İLE AÇIKLAMASI: HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ş Erdem, CA TÜRKYILMAZ, AC KIRGIZ
Beykoz Akademi Dergisi 3 (2), 55-74, 2015
2015
DENİM PAZARINDA MARKA KONUMLANDIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ş Erdem, S Karsu, E Memiş, O Yıldız
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 2010
2010
The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying
C AYSUNA TÜRKYILMAZ, Ş ERDEM, A USLU
PAZARLAMA YÖNETİMİ AÇISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S PİRTİNİ, Ş ERDEM
Journal of Naval Sciences and Engineering 6 (2), 51-75, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17