ŞAKİR ERDEM
ŞAKİR ERDEM
Professor of Marketing
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Marka değerinin marka genişlemesine etkisi ve çay sektöründe bir uygulama
Ş Erdem, HN Uslu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 166-184, 2010
222010
Which dimensions affect private shopping e-customer loyalty?
B Durmuş, Y Ulusu, Ş Erdem
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 420-427, 2013
182013
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA-COMPARISION on BRAND PERSONALITY of SHOPPINGCENTERS, A PRACTISE in ISTANBUL CITY
Ş Erdem, S Karsu, NS Sertkaya, T YILDIZ
Öneri Dergisi 9 (33), 71-87, 2010
152010
Denim pazarında marka konumlandırmalarının karşılaştırılması
Ş Erdem, S Karsu, E Memiş, O Yıldız
Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi 28 (1), 351-384, 2010
122010
Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Odaklı Ölçümlenmesi ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
Ş Erdem
PQDT-Global, 2004
122004
SADAKATE GİDEN YOLDA MARKA İMAJININ DEĞERİ; İSTANBUL VE GAZİANTEP İLLERİNDE BİR UYGULAMA
S Karsu, Ş Erdem, FA Gür, ZY Ezen
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 171-198, 2010
112010
Influence of Social Media Based Brand Communities on Brand Trust
Y Ulusu, Ş Erdem, B Durmuş
European Journal of Business and Management 8 (35), 67-74, 2016
52016
The Relationship with Ad Clicks and Purchase Intention: An Empiricial Study of Online Consumer Behaviour
Ş Erdem, B Durmuş, O Özdemir
European Journal of Economics and Business Studies 3 (3), 25-33, 2017
42017
Are private shopping sites really satisfied customers?
B Durmuş, Y Ulusu, Ş Erdem, YE Yalçın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 84-89, 2015
42015
Nature of Corporate Social Responsibility from the Point of Marketing Management View and Application of Content Analysis on Social Responsibility Projects
S Pirtini, Ş Erdem
Journal of Naval Science and Engineering 6 (2), 51-75, 2010
22010
The Relationship between Experiential Marketing and Corporate Reputation: A Research on Turkish Operator Companies
O Özdemir, Ş Erdem
European Journal of Interdisciplinary Studies 4 (2), 7-14, 2018
12018
WEB SİTESİ İÇERİĞİNİN E-PERAKENDECİLİĞİN KULLANICI KABULÜNE ETKİSİ
Z ÇELİK, Ş ERDEM
Turkish Journal of Marketing 3 (2), 108-126, 2018
2018
ONLINE ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ HAZCI ALIŞVERİŞ MOTİVASYONLARI İLE AÇIKLAMASI: HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ş Erdem, CA TÜRKYILMAZ, AC KIRGIZ
Beykoz Akademi Dergisi 3 (2), 55-74, 2015
2015
DENİM PAZARINDA MARKA KONUMLANDIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ş Erdem, S Karsu, E MemİŞ, O Yildiz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 2010
2010
The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying
C AYSUNA TÜRKYILMAZ, Ş ERDEM, A USLU
PAZARLAMA YÖNETİMİ AÇISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S PİRTİNİ, Ş ERDEM
Journal of Naval Sciences and Engineering 6 (2), 51-75, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16