Takip et
Sümeyye ÖCAL DÖRTERLER
Sümeyye ÖCAL DÖRTERLER
Dr Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupinar University
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi eğitime devam eden 60-66 ay çocuklarına yönelik geliştirilen STEM programının çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
S Öcal
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2018
702018
Views of kindergarten and first-grade teachers on school readiness
NS Erkan, N Elkin, D Kavgaoğlu, SO Dörterler, B Kerigan
Theory and Practice in Child Development 1 (1), 1-24, 2021
102021
Examination of stem education and its effect on economy: Importance of early childhood education
MN Tuğluk, S Öcal
Educ. Res. Pract 362, 2017
82017
Developing preschool teachers' belief scale regarding educational technologies: a validity and reliability study
AB Dağal, SÖ Dörterler, V Kanburoğlu, M Yağcı, G Uyanık
Southeast Asia Early Childhood Journal 11 (2), 136-151, 2022
42022
The examination of the relationship between creative thinking tendencies and organizational creativities of preschool teachers
SÖ Dörterler, D Akay
Theory and Practice in Child Development 2 (1), 64-75, 2022
32022
An investigation of the relationship between preschool teachers’ individual and administrative creativity and job satisfaction
Y Güven, D Akay, S Öcal
Education Quarterly Reviews 4 (2), 2021
22021
Educational research and practice
I Koleva, G Duman, V Kot︠s︡eva
St. Kliment Ohridski University Press, 2017
22017
Investigation of Factors Affecting Pre-School Teachers’ Vocational Alienation
N Mutlu, S Öcal
Education Quarterly Reviews 4 (2), 2021
12021
Utjecaj STEM obrazovnoga programa na vještine znanstvenoga mišljenja predškolske djece
S Ocal, MN Tuğluk
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 25 (2 …, 2023
2023
Effects of the STEM Education Program on Preschool Children’s Science Process SkillsUtjecaj STEM obrazovnoga programa na vještine znanstvenoga mišljenja predškolske djece
S Ocal, MN Tuğluk
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 25 (2 …, 2023
2023
Effects of the STEM Education Program on Preschool Children's Science Process Skills.
SÖ Dörterler, MN Tuğluk
Croatian Journal Educational/Hrvatski Casopis za Odgoj I Obrazovanje 25 (2), 2023
2023
Ögrenmede Evrensel Tasarima Dayali Eği̇ti̇mi̇n Okul Öncesi̇ Dönem ÇOcuklarinin Görsel Algilarina ve Bi̇li̇msel Süreç Beceri̇leri̇ne Etki̇si̇ni̇n Incelenmesi̇
SÖ Dörterler
PQDT-Global, 2023
2023
Effects of the STEM Education Program on Preschool Children’s Science Process Skills Utjecaj STEM obrazovnoga programa na vještine znanstvenoga mišljenja predškolske djece
S Dörterler, M TUĞLUK
Croatian Journal of Education 25 (2), 2023
2023
Öğrenmede evrensel tasarıma dayalı eğitimin okul öncesi dönem çocuklarının görsel algılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
S Öcal Dörterler
2023
Anasınıfı ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Okula Hazırlığa ilişkin Algıları
NSEN Elkin, DKSÖB Kerigan
EJERCongress 2020, 57, 2020
2020
Ebeveynlerin Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi Nefise Semra Erkan Nurten Elkin Sümeyye Öcal Buse Kerigan
NS Erkan
EJERCongress 2020, 59, 2020
2020
21. YY ÖĞRENEN BECERİLERİ İLE SERBEST ZAMAN TATMİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ö Polat, S Öcal
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 668-684, 2019
2019
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
O Ramazan, S Öcal, M Yağcı
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 570-586, 2019
2019
BÖLÜM V: ERKEN ÇOCUKLUK Eğitiminde STEM Yaklaşımı
MN Tuğluk, S Öcal
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAġIMLARI, 125-138, 2018
2018
CHAPTER 42 COMPUTATIONAL THINKING AND ITS EFFICIENCY IN EARLY CHILDHOOD YEARS
MN Tuğluk, S Öcal
Recent Researches in Education, 601-608, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20