Takip et
Ayşe Kaşıkırık
Ayşe Kaşıkırık
ogr.iu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi
A Kaşıkırık, İ İzci
Kadın Adayları Destekleme Derneği Yayınları ve Argüden Yönetişim Akademisi …, 2019
122019
Avrupa yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartını imzalayan belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadele perspektifi
A Kaşıkırık
Econder International Academic Journal 5 (1), 81-101, 2021
82021
Yerel Seçimlerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Bakmak
A Kaşıkırık, H Dokuzcan, İE Akpınar, N Karaoğlu
KA. DER Yayınları, 2019
72019
Stratejik planlarda kadınlar: Büyükşehir Belediyelerinin 2020-2024 stratejik planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin izini sürmek
A Kaşıkırık
Anadolu Strateji Dergisi 5 (1), 125-159, 2023
42023
Küresel Sorunlara Mahalli Çözümler: Katılımcı Perspektifle Salgına Dirençli Mahalleler İnşa Etmek
A Kaşıkırık, H Dokuzcan
Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi 1 (1), 20-31, 2021
42021
Yerel Siyasette Kadının Adı Neden Yok?
A Kaşıkırık, N Karaoğlu
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA. DER), 2021
42021
Kadın milletvekillerinin yasama performansına toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir bakış
A Kaşıkırık, N Karaoğlu
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi 1 (2), 156-162, 2021
42021
KADINLARIN YEREL YÖNETİMLERE GİRİŞ KAPISI “MUHTARLIK” KURUMU: BİR KAPI’DA SEN AÇ KAMPANYASI ÖRNEĞİ
A Kaşıkırık, H Dokuzcan
Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi 4 (1), 4-16, 2022
22022
ROL MODEL KADINLAR: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA MUHTAR KADINLAR
A Kaşıkırık
EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) 6 (10), 149-164, 2022
22022
Temel Bir İnsan Hakkı Olan Gıdaya Erişim: Covid-19 Krizinde Kent Gıda İlişkisini 30 Büyükşehir Üzerinden Yeniden Düşünmek
A Kaşıkırık, M Toprak
Anadolu Strateji Dergisi 3 (2), 77-86, 2022
12022
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anayasalara ve uluslararası sözleşmelere yansıması
A Kaşıkırık, I Gülümser
Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi 1 (1), 59-69, 2021
12021
Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
A Kaşıkırık, E Erimez, İ İzci
Kadın Adayları Destekleme Derneği Yayınları, 2019
12019
Kadın Muhtar Adayları İçin Seçim Rehberi
A Kaşıkırık, H Dokuzcan
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, 2024
2024
Gender Responsive Budgeting Manual for Municipalities
A Kaşıkırık, E Öztan, H Dokuzcan, M Toprak, S Karapınar
Global Equality and Inclusion Network Association, 2023
2023
Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Rehberi
A Kaşıkırık, I Çil Arslan
Yanındayız Derneği, 2023
2023
Belediyelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme İçin El Kitabı
A Kaşıkırık, E Öztan, H Dokuzcan, M Toprak, S Karapınar
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, 2023
2023
Belediyelerde Eşitliği İzleme Projesi Sonuç Raporu
N Taştan, A Kaşıkırık, M Şahin, S Korkmaz
Kadın Adayları Destekleme Derneği, 2022
2022
Salgına dirençlilik perspektifinden mahalleler: Cumhuriyet Mahallesi örneği
A Kaşıkırık
Anadolu Üniversitesi, 2022
2022
Yerel Yönetimler İçin Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığına İlişkin Rehber El Kitabı
A Kaşıkırık, IÇ Arslan
Yanındayız Derneği, 2022
2022
Violence Against Women Under The Shadow of Pandemic
A Kaşıkırık, H Dokuzcan, M Toprak
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20