Follow
Keziban Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Music on Anxiety and Physiologic Parameters of Patients Scheduled for Transurethral Resection
K Özturk, Ş Kurşun
International Journal of Caring Sciences 15 (1), 57, 2022
52022
Perioperatif Süreçte Hipotermi Açısından İncelenen Hastaların Konfor Durumlarına İlişkin Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma Örneği
M Durmaz, Ş Kurşun, K Öztürk, S Gür
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi …, 2021
12021
Transüretral rezeksiyon geçirecek hastalarda müziğin kaygı ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi
K Öztürk
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 0
1
Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Geçiren Hastaların Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Taburcu Olmaya Hazır Olma Durumuna Etkisi
K Öztürk, M Durmaz, Ş Kurşun
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 6 (1), 35-44, 2023
2023
YAŞAM AKTİVİTELERİNE DAYALI HEMŞİRELİK MODELİNE GÖRE PERFORE AKUT APANDİSİT OLAN ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
E GÜNEŞ ŞAN, S YILDIZ, K ÖZTÜRK
The effect of online learning methods on nursing students’ motivation during the COVID-19 pandemic: a mixed method study
N YILDIZ EMRE, İ MERCAN ANNAK, K ÖZTÜRK, N KALKAN, ...
Opinion (State Of Knowledge) And Recommendations (Applications) Of Nurse On The Continuation Of Normothermy In Surgical Patients: A Qualitative Study Example
K Öztürk
LOMBER DİSK HERNİSİ AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN TABURCU OLMAYA HAZIR OLMA DURUMUNA ETKİSİ
K Öztürk
TRANSÜRETRAL REZEKSİYON GEÇİRECEK HASTALARDA MÜZİĞİN KAYGI VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
K Öztürk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9