Follow
Oğuz Özbek
Oğuz Özbek
Verified email at sports.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of brand experiences on brand loyalty through perceived quality and brand trust: a study on sports consumers
HE Akoglu, O Özbek
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 34 (10), 2130-2148, 2022
1612022
Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekî etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri
O Özbek
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003
812003
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları
E ATAR, O ÖZBEK
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (2), 51-59, 2009
522009
İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları Primary School Students’ and Their Parents’ Attitudes Towards Participation in Physical …
AS YALDIZ, O Özbek
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (1), 75- 81, 2018
48*2018
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri
Ü YAHŞİ, O ÖZBEK
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor …, 2014
432014
Gençlik ve spor genel müdürlüğü personelinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri
M Kelepçe, O ÖZBEK
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 113 - 123., 2008
322008
SPORDA ETİK DIŞI DAVRANIŞ ALANLARI VE ETİK İLKELER
O Özbek
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 38-50, 1999
281999
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ
İ Kasırga, O Özbek
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (2), 59-68, 2008
262008
Küreselleşme ve spor etkileşimi
S ÇEYİZ, O ÖZBEK
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 487-495, 2014
242014
Öğretmenlerin ders teftiş etkinliklerinde müfettişlerden beklentileri ve bu beklentilerin müfettişlerce gerçekleştirilme düzeyleri
O Özbek
Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 1997
241997
KARATE BRANŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ELİT SPORCULARININ BU BRANŞA YÖNELME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ.
O Özbek, E Şanli
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2011
232011
SPORDA SALDIRGANLIK VE ÖFKE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Gürbüz, S Kural, O Özbek
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2), 206-217, 2019
162019
Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı
T Cankurtaran, O Özbek
International Journal of Human Sciences 12 (1), 1-14, 2015
14*2015
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ ETİK İLKELERE VE ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
S DOĞANER, O ÖZBEK
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (1), 197-208, 2019
132019
The Levels of Compliance of Physical Education Teachers with Professional Ethics Codes.
O Ozbek
Online Submission, 2007
132007
Stratejik planlama ve yönetim
O Özbek
C. Elma ve K. Demir (Editör) Yönetimde çağdaş yaklaşımlar, 301-311, 2003
132003
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Genç Sporcuların Ahlaki Karar Alma Tutumları
O Özbek, U Nalbant
14th International Sport Sciences Congress, 2016
122016
ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI
C Çendek, O Özbek
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 27-36, 2010
112010
Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışlarına İlişkin Antrenör ve Sporcu Görüşleri
B KAYIR, O ÖZBEK
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 1-12, 2021
92021
Lisans öğrencilerinin liderlik davranışlarına ilişkin öz algıları: Ölçek geliştirme çalışması
O Özbek, M Kızılyallı
Journal of Human Sciences 14 (4), 4112-4122, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20