elif esmer
elif esmer
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının zihinsel stil tercihlerinin (düşünme stillerinin) incelenmesi
E Esmer
132013
Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma: Zihinsel Stiller Değişiyor mu?
E Esmer, S Altun
Trakya üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 3 (2), 2013
62013
Teacher candidates’ thinking styles: an investigation of various variables
E Esmer, S Altun
Journal of Education and Training Studies 4 (5), 160-172, 2016
52016
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIKLARI YORDAMA GÜCÜ: SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E ESMER, B ÖZDEN
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
42017
Üst bilişsel farkındalık ölçeği öğretmen formunun geçerlilik ve güvenirlik analizi
E Esmer, A Yorulmaz
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 955-966, 2017
32017
Yetişkin öğrenenlerin düşünme ve öğrenme stilleri arasında ilişki var mı
O Ural, E Esmer
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-18, 2017
22017
Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Değişir mi?
E ESMER, S ALTUN
Journal of Kirsehir Education Faculty 16 (1), 2015
22015
Öğretim Tasarımında Bir Model: Dick&Carey&Carey
E ESMER
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 274-284, 2018
12018
Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Neliği Üzerine Bir Değerlendirme
E Esmer
İlköğretim Online 16 (2), 713-726, 2017
12017
Dick, carey ve carey modeli’ne ilişkin bir değerlendirme
E Esmer
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 52-75, 2017
12017
Perceptions of Education Faculty Students on Teaching Methods and Materials.
E Esmer, G Güven, O Aydin, B Özden, K Efe, N Sener
Educational Research and Reviews 11 (12), 1093-1109, 2016
12016
Reliability and validity analysis of the metacognitive awareness scale teacher form
E ESMER, A YORULMAZ
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 955-966, 0
1
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
U Ozana, E ESMER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 592-604, 2018
2018
Are Adult Learners Relevant Between Thinking and Learning Styles?
U Ozana, E ESMER
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-18, 2017
2017
An assessment of style classification and clarification of intellectual style concept | Stil sınıflamaları ve zihinsel stil kavramının niteliği üzerine bir değerlendirme1
E Esmer
2017
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y
E Esmer, B Özden
2017
SINIF Ö? RETMENLERYNYN SEÇYLMY? KY? YSEL YONELYMLERY
E Esmer
Education Sciences 5 (4), 1730-1737, 2010
2010
Are Adult Learners Relevant Between Thinking and Learning Styles?
O Ural, E Esmer
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-18, 0
Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme An Assessment of Style Classification and Clarification of Intellectual Style Concept
E Esmer
DİCK, CAREY VE CAREY MODELİ’NE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION OF DICK, CAREY&CAREY INSTRUCTION DESIGN MODEL
E Esmer
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20