elif esmer
elif esmer
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının zihinsel stil tercihlerinin (düşünme stillerinin) incelenmesi
E Esmer
152013
Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma: Zihinsel Stiller Değişiyor mu?
E ESMER, S ALTUN
Trakya üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 3 (2), 2013
82013
Teacher Candidates' Thinking Styles: An Investigation of Various Variables.
E Esmer, S Altun
Journal of Education and Training Studies 4 (5), 160-172, 2016
62016
Üst bilişsel farkındalık ölçeği öğretmen formunun geçerlilik ve güvenirlik analizi
E Esmer, A Yorulmaz
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 955-966, 2017
52017
Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme.
E Esmer
Ilkogretim Online 16 (2), 2017
42017
Yetişkin öğrenenlerin düşünme ve öğrenme stilleri arasında ilişki var mı
O Ural, E Esmer
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-18, 2017
42017
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIKLARI YORDAMA GÜCÜ: SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E ESMER, B ÖZDEN
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
32017
FARKLI YÖNTEMLERLE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ DEĞİŞİR Mİ?
E ESMER, S ALTUN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 323-340, 2015
32015
Öğretim Tasarımında Bir Model: Dick&Carey&Carey
E ESMER
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 274-284, 2018
22018
Yetişkin öğrenenlerin stillerine yönelik bir araştırma
O Ural, E Esmer
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-18, 2017
22017
Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials
E Esmer, G Güven, O Aydın, B Özden, K Efe, N Şener
Educational Research and Reviews 11 (12), 1093-1109, 2016
22016
Reliability and validity analysis of the metacognitive awareness scale teacher form
E ESMER, A YORULMAZ
Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (3), 955-966, 0
1
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
U Ozana, E ESMER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 592-604, 2018
2018
Are Adult Learners Relevant Between Thinking and Learning Styles?
U Ozana, E Esmer
Anadolu University Journal of Education Faculty 1 (1), 1-18, 2017
2017
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y
E Esmer, B Özden
2017
SINIF Ö? RETMENLERYNYN SEÇYLMY? KY? YSEL YONELYMLERY
E Esmer
Education Sciences; Volume: 5 Number: 4; 1730-1737, 2010
2010
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “SEÇİLMİŞ” KİŞİSEL YÖNELİMLERİ
E Esmer
Education Sciences 5 (4), 1730-1737, 0
Bir Karma Yöntem Araştırması: Neden Bazı Öğretmen Adayları Uzaktan Eğitim ile Alınan Derslerde Daha Başarılı?
A ÖZDEMİR, E ESMER
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 (1), 57-78, 0
Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme An Assessment of Style Classification and Clarification of Intellectual Style Concept
E Esmer
DİCK, CAREY VE CAREY MODELİ’NE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
E ESMER
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 52-75, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20