Follow
Hasan Gül
Hasan Gül
OMÜ İİBF İşletme Profesörü
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık
M İnce, H Gül
Konya: Çizgi Kitabevi, 2005
11862005
Örgütsel bağlilik yaklaşimlarinin mukayesesi ve değerlendirmesi
G Hasan
Ege Academic Review 2 (1), 37-56, 2002
9042002
İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama
H Gül, E Oktay, H Gökçe
Akademik Bakış 15 (11), 1-11, 2008
5712008
Kişisel özelliklerin örgütsel bağlilik üzerine etkileri ve kamu üniversitelerinde bir uygulama
ÇÖL Güner, GÜL Hasan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 291-306, 2005
3982005
ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL BAĞLILIKLARININ SAĞLANMASINDA CONGER VE KANUNGO’NUN KARİZMATİK LİDER ÖZELLİKLERİNİN ETKİLERİÜZERİNE KARAMAN VE AKSARAY EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN BİR …
E Oktay, GÜL Hasan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 403-428, 2003
2362003
Davranışsal bağlılık yaklaşımı ve değerlendirmesi
H Gül
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 10 (1), 73-83, 2003
2192003
Mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler: Karaman il özel idaresinde görgül bir çalışma
GÜL Hasan, N Özcan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2011
2122011
Örgütsel etik ve bileşenleri
GÜL Hasan, ÖGH GÖKÇE
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
1642008
The role of the organizational communication on employees' perception of justice: A sample of public institution from turkey
M Ince, H Gül
1362011
Etik Dişi Davranişlar ve Ussallaştirilmasi: Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama
H Gül
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2006
1312006
İş stresi, örgütsel sağlık ve performans arasındaki ilişkiler: Bir alan araştırması
H Gül
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2007
1282007
Bilgi toplumunda yeni bir liderlik yaklaşımı olarak transformasyonel liderlik ve kamu çalışanlarının transformasyonel liderlik algısı
G Hasan, K Şahin
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 237-249, 2011
1252011
Karizmatik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma
H Gül
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
1242003
İŞİN ANLAMLILIĞINI BELİRLEYEN SOSYAL-YAPISAL ÖZELLİKLERİN GÜÇLENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Ceylan, ÇÖL Güner, GÜL Hasan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (1), 35-51, 2005
1172005
Atıf teorisinde belirtilen karizmatik lider özelliklerinin üçlü örgütsel bağlılık modeliyle ilişkileri üzerine bir araştırma
H Gül, G Çöl
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (4), 2003
1132003
Türkiye ve Dünya'da kadınların çalışma hayatında yaşadıkları cam tavan algıları üzerine kavramsal bir çalışma
H Gül, E Oktay
1042009
The effect of employees' perceptions of organizational justice on organizational citizenship behavior: An application in Turkish public institutions
M Ince, H Gül
International Journal of Business and Management 6 (6), 134, 2011
1032011
Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine bir araştırma
H Gül, Z Aykanat
Atatürk Üniversitesi, 2012
942012
Yönetimde yeni bir paradigma
M İnce, H Gül
Çizgi Kitabevi, Ankara 161, 2005
652005
The relationship between workplace mobbing and burnout among academics at a Turkish university
H Gül, M İnce, N Özcan
Research Journal of International Studies 18 (1), 118-134, 2011
642011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20