Follow
Onur Bekiroğlu
Onur Bekiroğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Prof. Dr.
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak:“iletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma”
O Bekiroğlu, Ş Balci
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (35), 429-459, 2014
132*2014
Siyasal Reklamcılık. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Araştırması
O Bekiroğlu, E Bal
Konya: Literaturk Academia, 2014
632014
İçerikten anlama giden bir tünel olarak içerik çözümlemesi: 2011 genel seçimlerinde ak parti tv reklamları üzerine bir araştırma
Ş Balcı, O Bekiroğlu
İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, Ütopya …, 2012
502012
Türkiye'de yurttaş gazeteciliği bağlamında internet haberciliği: Bianet örneğinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili haberlerin analizi
T Kutlu, O Bekiroğlu
Selçuk İletişim 6 (2), 254-269, 2010
482010
Türkiye'de internet gazeteciliği açısından yerel basının genel görünümü ve bölgeler arası bir değerlendirme
H GÜRCAN, O Bekiroğlu
Selçuk İletişim 5 (1), 22-29, 2007
482007
Medyanin Kritik ve Süreğen Dönemeci: Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Medya Haberlerinin Güvenilirliği
Ş Balcı, O Bekiroğlu
Selçuk İletişim 8 (2), 192-217, 2014
392014
YEREL KAMUOYUNUN OLUŞUMUNDA YEREL BASININ ROLÜ-TRABZON ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA
O Bekiroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 131-151, 2008
352008
Sanal âlemin yerel aktörleri: Konya yerel basını üzerine bir analiz
O Bekiroğlu, E Bal
Selçuk İletişim 4 (2), 71-85, 2006
312006
Türkçe Atasözlerinde İletişim Olgusunun İzleri ve Sosyo-Kültürel Çıkarımları
O Bekiroğlu
Milli Folklor 26 (103), 80-97, 2014
272014
Sosyal medya bağımlılığının bir belirleyicisi olarak öz saygı: Konya örneğinde bir araştırma
Ş Balcı, O Bekiroğlu, SY Karaman
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2019 (48), 35-64, 2019
23*2019
Türkiye’de siyasal kampanya uygulamaları
Ş Balcı, O Bekiroğlu
Türkiye’de siyasal iletişim 2015, 11-18, 2007
162007
Kültürlerarası iletişim bağlamında Türk basınında etnik kimliklerin sunumu: Ermenilere ilişkin haberlerin nicel ve nitel analizi
O Bekiroğlu
Anadolu Üniversitesi, 2011
122011
Cumhuriyet mitinglerinin yaygın gazetelerde yer alış biçimi üzerine içerik analizine dayalı bir değerlendirme
E Yüksel, Ç Ceyhan, P Öğüt, O Bekiroğlu, H Altunlu, S Zerman, B Ayhan
Sihirli aynanın sırları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2009
102009
2007’den 2015’e Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Siyasal İletişim Stratejilerinin Analizi
Ş Balcı, O Bekiroğlu
İçinde: İ Çağlar ve Y Özkır (der), Türkiye’de Siyasal İletişim 2015, 79-115, 2007
92007
Popüler Kültür ve Popülerleştirilen Genç Kız İmgesi
O Bekiroğlu, TÖ Kutlu
Medya ve Popüler Kültür, 215-258, 2009
82009
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde Gazete Siyasal Reklamlarının Analizi
O BEKİROĞLU, Ö ÇAKIN
Editör), Şükrü Balcı 7, 349-400, 2001
8*2001
Propaganda, kamu diplomasisi ve nesnellik sarkacında uluslararası yayıncılık: Geçişkenlik ekseninde bir işlevler dizisi
O Bekiroğlu
Erciyes İletişim Dergisi 6 (1), 641-662, 2019
72019
Sosyal Medyada Ünlü Takibi: Parasosyal Etkileşim ve Yalnızlık Bağlamında Bir Saha Araştırması
Ş Balcı, O Bekiroğlu, Ö Delal
Global Media Journal 11 (21), 97-123, 2020
52020
Kriz İletişiminde Sosyal Medya
O BEKİROĞLU, Ş Balcı
Editörler: Mustafa Akdağ ve Ümit Arklan, Kriz Yönetimi: İletişimsel Temelde …, 2014
52014
İletişim fakültesi öğrencilerinin haber alma alışkanlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi örneği
AGTÖ KUTLU, AGO BEKİROĞLU, AGŞY ÖZTÜRK
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 171-190, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20