sait uylaş
sait uylaş
Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum'un Yüzleri" Ebû'Alî el-Kâlî"
S Uylaş
12015
EBÛ TEMMÂM’IN ŞİİRLERİNDE BİR TÜRK KOMUTAN AFŞİN
S Uylaş
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 12 (28), 91-101, 2010
2010
ARAP ŞAİRLERİNDE LAKAP GELENEĞİ/The Tradıtıon of Pseudonym in Arab Poets
S UYLAŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11-35, 0
FIKRA TÜRÜNÜN ARAP VE TÜRK EDEBİYATLARINDAKİ YERİ
AM Avadallah, S UYLAŞ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17 (42), 147-174, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4