Yahya Fidan
Yahya Fidan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yönetim ve Strateji Profesörü
ticaret.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ
Ö Dinçer, Y Fidan
Baskı: İstanbul, 1996
159*1996
İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım
Ö Dinçer, Y Fidan
İstanbul, 2000
148*2000
The role of cash waqf in poverty alleviation: Case of Malaysia
FB Saifuddin, S Kadibi, R Polat, Y Fidan, O Kayadibi
Universiti Sains Islam Malaysia, 2014
382014
İşletme Yönetimine Giriş, Alfa Basım Yayın
Ö DİNÇER, Y Fidan
İstanbul, 2012
31*2012
İşletme vizyonu ve stratejisi
Y Fidan
Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi Yönetim ve Organizasyon Semineri …, 1998
261998
Örgüt Kültürünün Verimlilik Artışına Etkisi
Y Fidan
Verimlilik dergisi 2, 17-29, 1996
241996
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
Y Fidan
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 4 (6), 2011
20*2011
Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarilari Arasindaki İlişki: Karabük Üniversitesi
B Kibar, Y Fidan, C Yıldıran
Business & Management Studies: An International Journal 2 (2), 136-153, 2014
192014
Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış
Y Fidan
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 2011
172011
Small and medium-sized business in Malaysian economy: Case of Turkish entrepreneurs in Kuala Lumpur
S Kayadibi, R Polat, Y Fidan
Business Economy 31, 265-281, 2013
162013
Farklı fakültelerdeki işletme öğrencilerinin girişimciliğe bakışları
Y Fidan, S Çiftçi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 (4), 58-73, 2010
162010
Comparing alternative service quality scales: An investigation using confirmatory factor analysis in a health care setting
H Cengiz, Y Fidan
Services Marketing Quarterly 38 (1), 15-22, 2017
122017
Hizmetlerin Üretim ve Pazarlanması
Y Fidan
Pazarlama Dünyası 9 (53), 26-28, 1995
101995
Girişimcilik Ve Girişimci Özellikleri (Sivas Örneği)
Y Fidan
Beta Basım, Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul, 2002
9*2002
KOBİ'LERDE YÖNETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI: KARABÜK ÖRNEĞİ.
H ÖZGÜNER KILIÇ, AÇ ÇAKMAK, Y FİDAN
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2015
7*2015
İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basımevi
Ö DİNÇER, Y FİDAN
İstanbul, 325s, 1996
71996
Duygusal zeka ve örgüt iklimine etkisi
C Yılmaz, Y Fidan, C Yıldıran
Business & Management Studies: An International Journal 2 (3), 243-261, 2014
62014
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ
O BÜYÜKYILMAZ, Y FİDAN
Business & Management Studies: An International Journal 5 (3), 500-524, 2017
5*2017
ĠĢletme Yönetimine GiriĢ
Ö Dinçer, Y Fidan
Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ. Ġstanbul, 1997
51997
Yetki Devri ve Sorunları
Y Fidan
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 1997
51997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20