Follow
Gaye Bırni
Title
Cited by
Cited by
Year
Rebuilding wellbeing: understanding the role of self-criticism, anger rumination, and death distress after the February 6, 2023, Türkiye Earthquake
G Bırni, ME Deniz, ZG Karaağaç, Y Erişen, Y Kaya, SA Satıcı
Death Studies 48 (5), 511-521, 2024
62024
Enhancing Well-being of the Married: Investigating Marital Satisfaction, Self-Compassion and Happiness Increasing Strategies
G Bırni, A Eryılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 12 (67), 2022
62022
Positive Psychotherapy perspective on suicide: Investigating suicidal thoughts and suicide probabilty
G Bırni, A Eryılmaz
Turkish International Journal of Special Education and Guidance …, 2022
4*2022
Self-criticism and romantic relationship satisfaction as serial mediators of links between childhood psychological maltreatment and loneliness
G Bırni, SA Satıcı, ME Deniz
Child Abuse & Neglect 139, 106112, 2023
32023
A compassion focused intervention for trait perfectionism in non-clinical settings: A pilot study
G Bırni, B Satıcı
Current Psychology 43, 9422-9431, 2024
22024
Evli bireylerin psikolojik iyi oluşları ile evlilik doyumu, öz-anlayış ve mutluluğu artırma stratejileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
G Bırni
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
22021
Conceptual and Theoretical Review of Self-Worth
G BIRNİ, A ERYILMAZ
Current Approaches in Psychiatry 16 (2), 327-346, 2024
12024
Attitudes toward COVID-19 vaccine: Investigating the role of COVID-19 related factors and trait personality
ME Deniz, C Bektaş-aydın, G Bırni, ZG Karaağaç
Yıldız Journal of Educational Research 7 (2), 79-88, 2022
12022
Exploring the Effects of Academic Achievement, Class Engagement, and its Motivations on University Students' Mental Well-being
G Bırni
European Journal of Psychology and Educational Research 6 (4), 2023
2023
COPING WITH SUICIDE: THE ROLE OF SUICIDE RELATED COPING IN REDUCING SUICIDE PROBABILITY IN A NON-CLINICAL SETTING
G Bırni, A Eryılmaz
23rd WPA World Congress of Psychiatry, 2023
2023
A Multistage Study of Enhancing Mental Well-Being in Young Researchers
S Satıcı, M Deniz, A Kayiş, B Satıcı, İ Demirci, M Aksu, S Okur, F Yılmaz, ...
International Conference on Social Sciences and Humanities in the 21st Century, 2023
2023
YETİŞKİNLERDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
K Çakır, E Demir, F Tunçkılıç, S Satıcı, G Bırni
IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
2023
PARTNER ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUM VE İLİŞKİ DOYUMU: ÇOKLU ARACI OLARAK ROMANTİK İLİŞKİ VE PARTNER ODAKLI OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLER
B Arı, Ö Alkan, Ö Yılmaz, M Deniz, S Satıcı, G Bırni
IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
2023
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SANAL YALNIZLIK İLE AKADEMİK UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
B Kolkıran, B Yavuz, M Deniz, S Satıcı, G Bırni
IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
2023
Güney Kore ve Japonya'da okul psikolojik danışmanlığı: Bir karşılaştırma çalışması.
G BIRNİ, ZG KARAAĞAÇ
Yildiz Journal of Educational Research 7 (2), 2022
2022
Türkiye'de okul psikolojik danışmanlığında çok kültürlülük
G Bırni
Azerbaijan Journal of Educational Studies 701 (4), 121-130, 2022
2022
YETİŞKİN BİREYLERDE OLUMLU BEDEN İMAJININ ŞEFKAT KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ
ME Deniz, G Bırni
VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, 309-315, 2022
2022
DSM ve Okul Psikolojik Danışmanlarının DSM Kullanımı Üzerine
G Bırni
2022
School counseling in South Korea and Japan: A comparative study
G BIRNİ, ZG KARAAĞAÇ
Yıldız Journal of Educational Research 78 (2), 108-120, 2022
2022
Enhancing Well-being of the Married: Investigating Marital Satisfaction, Self-Compassion and Happiness Increasing Strategies
G BIRNİ, A ERYILMAZ
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 12 (67), 650-669, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20