Macit Karagözoğlu
Macit Karagözoğlu
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zayıf râvîler: duafâ literatürü ve zayıf rivayetler
MM Karagözoğlu
İFAV, 2014
192014
Contested Avenues in Post-Classical Sunni Ḥadīth Criticism: A Reading through the Lens of al-Mughnī ʿan al-Ḥifẓ wa-l-kitāb
MM Karagözoğlu
Journal of Islamic Studies 29 (2), 149-180, 2018
42018
İbn Ebî Hayseme'nin (ö. 279/892) Cerh-Ta'dîl İlmindeki Yeri ve Önemi.
MM KARAGÖZOĞLU
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52 (52), 2017
22017
Maktû Hadis ve Delil Değeri
MM Karagözoğlu, M Karataş
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi, 2009
22009
Scott C. Lucas, Constructive Critics, Hadith Literature, and the Articulation of Sunni Islam
MM KARAGÖZOĞLU
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 0
1*
Şekil ve Muhteva Yönünden Diyanet İslam Ansiklopedisi’ndeki Hadis Maddeleri
MM KARAGÖZOĞLU
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 485-541, 0
1*
Tamamlanamamış Bir Şerhin İzinde: Sıyânetü Sahîhi Müslim
MM Karagözoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56 (56), 1-22, 2019
2019
CONTESTED AVENUES IN POST-CLASSICAL SUNNI HADITH CRITICISM: A READING THROUGH THE LENS OF AL-MUGHNI AN AL-HIFZ WA-L-KITAB (vol 29, pg 316, 2017)
MM Karagozoglu
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 29 (2), 316-316, 2018
2018
The significance of the Successors (al-Tābiʿūn) as reflected in early Ḥadīth collections
MM Karagözoğlu
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies 4 (1), 25-39, 2013
2013
Duafa literatürü: doğuşu, gelişimi, başlıca özellikleri ve rivâyetü’l-hadis kitaplarıyla ilişkisi
MM Karagözoğlu
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
The significance of the successors (Al-tābiūn) In the early hadīth collections
MM Karagözoğlu
2013
Scott C. Lucas-Constructive Critics, Hadith Literature, and the Articulation of Sunni Islam: The Legacy of the Generation of Ibn Sa ‘d, Ibn Ma ‘în, and Ibn Hanbal
MM KARAGÖZOĞLU
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 213-218, 0
Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium
MM Karagözoğlu
İslam Araştırmaları Dergisi, 189-192, 0
Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam-Asma Sayeed
MM Karagözoğlu
İslam Araştırmaları Dergisi, 187-190, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14