Selçuk Özdemir
Selçuk Özdemir
associated Professor of instructional technologies, Gazi University
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Energy-efficient secure pattern based data aggregation for wireless sensor networks
H Çam, S Özdemir, P Nair, D Muthuavinashiappan, HO Sanli
Computer Communications 29 (4), 446-455, 2006
2182006
STEM eğitimi Türkiye raporu
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, MS Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: Scala Basım, 2015
2092015
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
1942009
Anterior cervical discectomy and fusion: comparison of titanium and polyetheretherketone cages
M Cabraja, S Oezdemir, D Koeppen, S Kroppenstedt
BMC musculoskeletal disorders 13 (1), 172, 2012
1262012
Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C
M Özkan, A Çorapçioglu, I Balcioglu, E Ertekin, S Khan, S Özdemir, ...
The International Journal of Psychiatry in Medicine 36 (3), 283-297, 2006
1072006
Determination of Coleoptera fauna on carcasses in Ankara province, Turkey
S Özdemir, O Sert
Forensic science international 183 (1-3), 24-32, 2009
942009
Foreign language vocabulary learning with mobile technologies
RK Agca, S Özdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 781-785, 2013
872013
Symptom clusters and experiences of patients with cancer
N Karabulu, B Erci, N Özer, S Özdemir
Journal of Advanced Nursing 66 (5), 1011-1021, 2010
632010
Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system
S Özdemir, E Kılıç
British Journal of Educational Technology 38 (5), 907-916, 2007
602007
Supporting printed books with multimedia: A new way to use mobile technology for learning
S Özdemir
British Journal of Educational Technology 41 (6), E135-E138, 2010
562010
Dietary vitamin E (α-tocopherol acetate) and selenium supplementation from different sources: Performance, ascites-related variables and antioxidant status in broilers reared …
S Özkan, HB Malayoğlu, S Yalcin, F Karadaş, S Koçtürk, M Cabuk, ...
British Poultry Science 48 (5), 580-593, 2007
532007
Web ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri
S Özdemir
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2005
532005
Muhasebe meslek mensupları perspektifinden Türkiye muhasebe standartları
C Elitaş, M Karakoç, S Özdemir
World of IFRS (UFRS Dünyası Dergisi), 2011
442011
Multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition for energy efficient coverage in wireless sensor networks
S Özdemir, AA Bara’a, ÖA Khalil
Wireless personal communications 71 (1), 195-215, 2013
422013
Yazıcı A, Uygun K, Aker T. Kanser hastalarında major depresyon yaygınlığı ve ilişkili etkenler
G Tokgöz, İ Yaluğ, S Özdemir
Anadolu Psikiyatri Dergisi 9 (1), 59-66, 2008
422008
Tıp eğitimi ve yetişkin öğrenmesi
ST ÖZDEMİR
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (2), 25-28, 2003
422003
Comparison of the performance of autumn and spring sowing of chickpeas in a temperate region
S Özdemir, U Karadavut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27 (6), 345-352, 2004
392004
A deep learning model for air quality prediction in smart cities
İ Kök, MU Şimşek, S Özdemir
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1983-1990, 2017
382017
Ön lisans muhasebe öğrencilerinin kariyer planlamasını etkileyen unsurlar: Ege bölgesinde bir araştırma
S Özdemir
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2010
382010
STEM eğitimi Türkiye raporu:“Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, M Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi, 2015
352015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20