Selçuk Özdemir
Selçuk Özdemir
Professor of instructional technologies, Gazi University
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
STEM eğitimi Türkiye raporu
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, MS Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: Scala Basım, 2015
2562015
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
2032009
Foreign language vocabulary learning with mobile technologies
RK Agca, S Özdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 781-785, 2013
972013
Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system
S Özdemir, E Kılıç
British Journal of Educational Technology 38 (5), 907-916, 2007
652007
Web ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri
S Özdemir
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2005
612005
Supporting printed books with multimedia: A new way to use mobile technology for learning
S Özdemir
British Journal of Educational Technology 41 (6), E135-E138, 2010
602010
STEM eğitimi Türkiye raporu:“Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, M Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi, 2015
422015
WEB TABANLI ASENKRON ÖĞRENME ORTAMINDA BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİLERİ
S ÖZDEMİR, İ YALIN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 79-94, 2007
312007
‘To err is human, but to persist is diabolical’: Loss of organizational memory and e-learning projects
S Özdemir
Computers & education 55 (1), 101-108, 2010
292010
E‐learning's effect on knowledge: Can you download tacit knowledge?
S Özdemir
British journal of educational technology 39 (3), 552-554, 2008
172008
A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, MS Çorlu, T Öner, ...
İstanbul, Turkey: Aydın University, 2015
162015
STEM eğitimi için görüşler
S Özdemir
Ankara, 2016
132016
Veri madenciliği teknikleri ile üstün yetenekli öğrencilerin ilgi alanlarının analizi
Ö GÜLEN, S Özdemir
Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD) 1 (3), 2013
132013
A Study on an Educational Website's Usability
E Çetin, S Özdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 683-688, 2013
132013
Çocuğun fiziksel yönden istismarı ve ihmali
SA Özdemir
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal …, 1989
121989
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye'deki İlk Örneğin İncelenmesi.
S Özdemır, B Atasoy, S Somyürek
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 2007
112007
Nesnelerin internetine genel bir bakış: Kavram, özellikler, zorluklar ve fırsatlar.
EA Khalil, S Özdemir
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 24 (2), 2018
102018
M.(2005) Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Etkenler Açısından Değerlendirilmesi
S Özdemir
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (3), 0
10
Ekolojik tekstil ürünlerinde kullanılan hammaddeler
S Özdemir, O Tekoğlu
Akdeniz Sanat Dergisi 4, 27-30, 2014
92014
Çocuğun Fiziksel Yönden is tismarı ve İhmali, HU Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayın lanmamış Yüksek Lisans Tezi)
SA ÖZDEMİR
Ankara, 1989
91989
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20