Duygu Kızıldağ
Duygu Kızıldağ
İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Doçent Doktor
idu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Yönetsel etik ve yönetsel etiğin oluşmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz
H Saylı, D Kızıldağ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007
482007
Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş
RE Riggio
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
352014
Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği
D Kızıldağ, B Özkara
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
142016
ETİK, KURUMSAL İTİBAR VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İLK 500 İŞLETME İÇİNDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA
H Sayli, A Veysel, AGD KIZILDAĞ, AGÖY UĞURLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2009
142009
A comparative analysis of knowledge management in banking sector: An empirical research
ÖY Uğurlu, D Kızıldağ
European Journal of Business and Management 5 (16), 12-19, 2013
112013
Linking generational involvement to intrapreneurship activities in turkish family firms: an empirical study
V Ağca, D KIZILDAĞ
Business Management Dynamics 2 (12), 47, 2013
92013
Discrimination in health care industry: a research on public hospitals
K Özcan, B Özkara, D Kızıldağ
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 30 (1), 22-40, 2011
82011
Aile İşletmelerinde Nesiller Arasında Girişimcilik Özellikleri Farklılaşıyor mu?
V Ağca, D Kizildağ
Aile işletmeleri Kongre Kitabı, 16-17, 2010
72010
Örgütsel Ögrenmeye Elestirel Bir Bakis/Critical Review of Organizational Learning
ÖY Ugurlu, D Kizildag
Business and Economics Research Journal 5 (2), 95, 2014
3*2014
Stratejik Başarısızlıklar Başarıya Dönüşebilir Mi? Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi.
V Ağca, D Kızıldağ
İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11 (1), 73-88., 2009
2*2009
İşten Ayrılma Mülakatları ve Örgütsel Hafıza İlişkisi: Mülakat Hafıza Kaybını Önler mi?
D KIZILDAĞ
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 440-446, 2009
22009
Yönetsel Açıdan Risk Yönetimine Bir Bakış: ISO 31000 Risk Yönetimi
D Kızıldağ
Seçkin Yayıncılık, 0
2*
İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Bildirilerin Seyri: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma
D Kızıldağ, HD Böyükaslan
İş ve İnsan Dergisi 5 (1), 61-73, 2018
12018
Dönüşüm Ajanı Olarak Kadın Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma
HD Büyükaslan, D KIZILDAĞ
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (IASOS Özel Sayısı-), 47-64, 2017
12017
X VE Y KUŞAKLARININ KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA12
S METİN, D KIZILDAĞ
1*2017
Yerel Aile İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejileri: Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi?
D Kızıldağ, B Özkara
Istanbul Business Research 45 (1), 12-21, 2016
12016
X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması
AE Pehlivan, L Kılıçsal, D Kızıldağ
Business and Economics Research Journal 10 (1), 219-231, 2019
2019
ÇALIŞAN SEÇİM SÜRECİNDEKİ GÖRÜŞMECİ KAYNAKLI MÜLAKAT HATALARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA.
D ÖZEN, D KIZILDAĞ
Journal of International Social Research 11 (61), 2018
2018
Örgütlerdeki Problemli Davranışlara Farklı Bir Bakış: Ahlâki Sapma
D KIZILDAĞ, B ÖZKARA
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 18, 2017
2017
Yerel Aile Isletme Gruplarinda Çesitlendirme Stratejileri: Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi?/Diversification Strategies in Local Family Business Groups: Are They Market …
D Kizildag, B Özkara
Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 12, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20