Duygu Kızıldağ
Duygu Kızıldağ
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Doçent Doktor
idu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Yönetsel etik ve yönetsel etiğin oluşmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz
H Saylı, D Kızıldağ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007
402007
Endüstri ve örgüt psikolojisinie giriş
RE Riggio
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
342014
Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği
D Kızıldağ, B Özkara
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
152016
A comparative analysis of knowledge management in banking sector: An empirical research
ÖY Uğurlu, D Kızıldağ
European Journal of Business and Management 5 (16), 12-19, 2013
112013
Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma
H SAYLI, A Veysel, AGD KIZILDAĞ, AGÖY UĞURLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2009
102009
Linking generational involvement to intrapreneurship activities in turkish family firms: an empirical study
V Ağca, D Kızıldağ
Business Management Dynamics 2 (12), 47-57, 2013
82013
Discrimination in health care industry: a research on public hospitals
K Özcan, B Özkara, D Kızıldağ
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 30 (1), 22-40, 2011
82011
Aile İşletmelerinde Nesiller Arasında Girişimcilik Özellikleri Farklılaşıyor mu?
V Ağca, D Kizildağ
4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 2010
52010
Stratejik Başarısızlıklar Başarıya Dönüşebilir Mi? Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi.
V Ağca, D Kızıldağ
İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11 (1), 73-88., 2009
32009
Yerel Aile İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejileri: Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi?
D Kızıldağ, B Özkara
Istanbul University Journal of the School of Business 45 (1), 12-21, 2016
22016
İşten Ayrılma Mülakatları ve Örgütsel Hafıza İlişkisi: Mülakat Hafıza Kaybını Önler mi?
D KIZILDAĞ
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 440-446, 2009
22009
Managerial ethics ve Yönetsel Etiğin OluĢmasında Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz
H SAYLI, D KIZILDAĞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007
22007
ETİK, KURUMSAL İTİBAR VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İLK 500 İŞLETME İÇİNDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA
H Sayli, A Veysel, AGD KIZILDAĞ, AGÖY UĞURLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
2
Dönüşüm Ajanı Olarak Kadın Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma
HD BÖYÜKASLAN166, D KIZILDAĞ167
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 188, 2017
12017
Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış
ÖY Uğurlua, D Kızıldağb
Business & Economics Research Journal 5 (2), 2014
12014
Örgütsel Ögrenmeye Elestirel Bir Bakis/Critical Review of Organizational Learning
ÖY Ugurlu, D Kizildag
Business and Economics Research Journal 5 (2), 95, 2014
12014
Silence of Female Family Members in Family Firms
D Kizildag
International Journal of Business and Social Science 4 (10), 2013
12013
X VE Y KUŞAKLARININ KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA12
S METİN, D KIZILDAĞ
2017
Örgütlerdeki Problemli Davranışlara Farklı Bir Bakış: Ahlâki Sapma
D KIZILDAĞ, B ÖZKARA
INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), 18, 2017
2017
Diversification Strategies in Local Family Business Groups: Are They Market-Oriented or Resource-Oriented?
D Kizildag, B Ozkara
ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS 45 (1), 12-21, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20