Follow
Fatih Balci
Fatih Balci
Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Cezveden kültüre 40 yil: Türk kahvesi ve geleneği
F BALCI
The Journal of Academic Social Science 87 (87), 315-328, 2019
202019
Kuzey Kıbrıs Türk halk kültüründe geçiş dönemleri ve bunlara bağlı inanışlar
F BALCI
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2019
142019
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER, USTALAR, TEKNİKLER VE MESLEKİ ANLATILAR: KAYSERİ-DEVELİ ÖRNEĞİ
F Balcı
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 13 (30), 701-716, 2020
62020
Dijital kültürde çocuk oyunları
F Balcı
Dijital kültür: Tradijital-medya-internet-edebiyat ve halkbilimi …, 2019
62019
Kitap tanıtım ve değerlendirme: dijital kültür
A Genç
Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık Dergisi 6 (1), 523-527, 2019
32019
Yılanların Öcü Örneğinde Gelenekten Diziye Aktarılan Türküler (İlk On Dört Bölüm)
F Balcı
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 2 (1), 1-14, 2016
32016
Dijital Kültürde Siyaset ve Halkbilimi İlişkisi
F BALCI
Dijital Kültür: Tradijital-Medya-İnternet-Edebiyat ve Halkbilimi …, 2023
22023
Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
F Balcı
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 4 (9), 1-12, 2018
22018
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÜŞMAN İMGESİ BAĞLAMINDA KUTADGU BİLİG ÜZERİNE BİR İNCELEME
F Balcı
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 13 (32), 1327-1336, 2020
12020
Türk Kültür Tarihinde Boğa-Öküz
B Kolot
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (22), 435-437, 2020
12020
Geleneğin İcadı ve Yeniden Canlandırılması Tartışmaları Ekseninde Bir Kazak Geleneği: Amal Merekesi-Körisüv Küni (Amal Bayramı/Görüşme Günü)
C Kınacı, F Balcı
Milli Folklor 16 (125), 46-59, 2020
12020
Türk kültür tarihinde boğa-öküz
F BALCI
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2019
12019
MODERN SANATTA GÖSTERİLEMEYENİN GÖSTERİLMESİ
F Balcı
Journal of Awareness (JoA) 4 (1), 31-44, 2019
12019
DİJİTAL ORTAMDA YEREL VEYA YÖRESEL UNSURLARIN MARKALAŞMASI
F BALCI
Dijital Kültür-2: Yeni Medya-Küreyerelleşme-Hibritleşme-Dil-Edebiyat ve …, 2023
2023
DİJİTAL KÜLTÜRDE HALKBİLİMİ VE TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI ÖNERİLER
F BALCI
Dijital Kültür-3: Tradijital-Post Truth-Memetik-Kimlik-Medya-İnternet …, 2023
2023
DİJİTAL KÜLTÜRDE ÇOCUK OYUNLARI
F BALCI
Dijital Kültür: Tradijital-Medya-İnternet-Edebiyat ve Halkbilimi …, 2023
2023
ŞEYH TURESÂN-I VELİ HAZRETLERİ TEKKESİ, TEKKE ETRAFINDA OLUŞAN MEMORATLAR VE ANMA ŞENLİKLERİ ÜZERİNE BAZI TESBİTLER
F BALCI
Avrasya Çalışmaları Dergisi, 2022
2022
Gümülcineli Esad İleri’nin Yayımlanmayan Halk Şiirleri Adlı Eseri
F Balcı
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 7 (15), 261-276, 2021
2021
GELENEĞİN İCADI VE YENİDEN CANLANDIRILMASI TARTIŞMALARI EKSENİNDE BİR KAZAK GELENEĞİ: AMAL MEREKESİ-KÖRİSÜV KÜNİ (AMAL BAYRAMI/GÖRÜŞME GÜNÜ).
C KINACI, ÜF BALCI
Milli Folklor 32 (125), 2020
2020
A kazakh tradition within the scope of discussions on invention and revival of the tradition: Amal merekesi-körisüv küni (amal holiday/meeting day) Geleneğin icadi ve yeniden …
C Kinaci, Ü Balci
Milli Folklor 2020 (125), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20