Recep Cengiz
Recep Cengiz
Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İletişim ve spor
A YETİM, R Cengiz
Berikan Yayınevi, 2010
262010
Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık ve Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi
R Cengiz, E Serdar, B Donuk
International Journal of Social Sciences and Education Research, Online …, 2016
212016
Taekwondo sporcularının algıladığı liderlik özellikleri ile öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki
R Cengiz, G Korucu Aytan, U Abakay
E-Journal of New World Sciences Academy 7 (4), 69-78, 2012
182012
Profesyonel futbol kulübü yöneticilerinin dönüşümsel liderlik stilleri ile kulüplerinin örgüt sağlığı ve futbolcuların yıldırma (mobbing) yaşamaları arasındaki ilişki
R Cengiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri …, 2008
152008
Futbol antrenörlerinin saldırganlık türleri ve şiddet olaylarına bakış açıları
R Cengiz
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim …, 2004
152004
Hakemlerin Fair Play Olaylarına Bakış Açıları
R Cengiz, A Pulur
Celal Bayar Üniversitesi Spor Felsefesi ve Sosyal Bilimleri Sempozyumu, 17-20, 2004
132004
Futbol Hakemlerinin şiddet olaylarına bakış açıları üzerine bir araştırma
R Cengiz, A Pulur
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 27-33, 2004
122004
Spor
AS Yetim, Rİ Cengiz
İstanbul: Yaylacık Matbaası, 2005
112005
The Relationship between Humor Styles and Five Factor Personality Traits of Physical Education and Sports Students.
U Isik, R Cengiz
Universal Journal of Educational Research 6 (8), 1811-1818, 2018
92018
The relationship between self-efficacy levels and leadership qualities that the taekwondo athlete perceive
R Cengiz, GK Aytan, U Abakay
E-Journal of New World Sciences Academy 7 (4), 68-78, 2012
92012
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Fiziksel Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
R CENGİZ, S GÜLLÜ
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 94-108, 2018
72018
Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students
E Serdar, B Donuk, R Cengiz
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (4), 1320-1328, 2016
72016
The effects of communication between student athletes and physical education teachers on competition success and motivation
MV Bora, R Cengiz
SHS Web of Conferences 31, 01016, 2016
72016
Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi
R Cengiz, F Arslan, E Şahin
Turkish Journal of Education 3 (3), 4-10, 2015
72015
FUTBOL KULÜPLERİNDE YILDIRMA ALGISI İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
R Cengiz, KY Aytaç, T Servi, Ü Yetiş
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 65-75, 2012
72012
FUTBOL HAKEMLERİNİN SALDIRGANLIK TİPLERİNİN KLASMAN DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
R CENGİZ, A PULUR, ŞŞ CENGİZ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 78-88, 2008
62008
Spor Haberlerinin ve Köşe Yazılarının Okuyucuya Yansıttığı Görüşler Üzerine Bir Araştırma
R Cengiz, A Güngörmüş
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi (10-11 Ekim 2003) Gazi …, 2003
62003
Beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ile algılanan duygusal bezdirme üzerine araştırma
R CENGİZ, M KAYHAN, A Mehmet
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 2), 490-501, 2016
52016
The investigation of the ethical leadership roles of school administrators and organizational commitment of physical education teachers
M ŞAHİN, R CENGİZ, U ABAKAY
52013
Futbol eğitimi
A Aşçı, F Altay, R Cengiz, T Hazır, Y Bulca
Tüfav Yayınları, Ankara, 2008
52008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20