Yalçın GÜÇER
Yalçın GÜÇER
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determination of the principal volatile compounds of Turkish Raki
RE Anli, N Vural, Y Gucer
Journal of the Institute of Brewing 113 (3), 302-309, 2007
482007
Microfungi and mycotoxins of grapes and grape products
H Aydogdu, Y Gucer
Trakia J Sci 7 (Supplement 2), 211-214, 2009
132009
A traditional Thracian beverage:‘hardaliye’
Y Gucer, H Aydogdu, T Durgun
Trakia J Sci 7 (2), 208-210, 2009
122009
Application of Solid‐Phase Micro‐Extraction (SPME) for Determining Residues of Chlorpyrifos and Chlorpyrifos‐Methyl in Wine with Gas Chromatography (GC)
E Anli, N Vural, H Vural, Y Gucer
Journal of the Institute of Brewing 113 (2), 213-218, 2007
112007
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA
P Şanlıbaba, Y Güçer
102015
Bal Şarabı Üretimi
Y Güçer, HA Güleç, A Güven
Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, 315-318, 2008
32008
Şarap Kusur, Hata ve Hastalıkları
RE Anlı, Y Güçer, YY Üniv, GM Van Bölümü
Türkiye 9, 24-26, 2006
12006
Soğuk maserasyon ile üretilen Kalecik Karası şırasının uçucu aroma bileşenleri dağılımının belirlenmesi
Y Güçer, ES Poyrazoğlu, N ARTIK
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36 (3), 1531-1538, 2021
2021
Analysis of Volatile Compounds of Some Turkish Flower Honey Samples by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry
NE Durmaz, RE Anlı, Y Güçer, N Artık
Technology 20, 796-800, 2020
2020
Determination of the Wine Quality of Different Apple Cultivars Grown in Turkey
Y Güçer, A Güven, RE Anlı
2014
Geleneksel Siirt Peynirlerinin Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenerek Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
B HALLAÇ, Y GÜÇER, O KILINÇÇEKER, ES POYRAZOĞLU
ADYUTAYAM Dergisi 9 (1), 61-72, 0
Bazı Türk Çiçek Ballarının Uçucu Bileşenlerinin Katı Faz Mikroekstraksiyonu Ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi İle Analizi
NE Durmaz, A Ertan, Y Güçer, N ARTIK
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 796-800, 0
SEKTÖRÜN PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI MEZUNLARINDA ARADIĞI YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ
F AŞILIOĞLU, Y GÜÇER, İÖ Elibüyük
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 8 (1), 26-34, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13