Takip et
İlkay KUTLAR
İlkay KUTLAR
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kırsal alanda kadınların işgücüne ve kararlara katılımını etkileyen sosyo ekonomik faktörlerin belirlenmesi: Burdur ili örneği
İ Kutlar, H Kızılay, Z Turhanoğulları
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 26 (1), 27-32, 2013
302013
ANTALYA İLİ MERKEZ İLÇESİNDE ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMİNİN YAYILMASI VE BENİMSENMESİ
İ Kutlar, İC Ceylan
Bahçe 37 (1), 25-33, 2008
202008
Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi
İ Yılmaz, B Özkan, F Akkaya, S Yılmaz, İ Kutlar
Türkiye IV. Tarım Ekonomisi Kongresi’ne Sunulan Bildiri, Tekirdağ, 6-8, 2000
202000
The analysis of socio-economic factors in the dairy farming of Antalya province of Turkey
O ÖZÇATALBAŞ, H AKÇAÖZ, M FIRAT, I Kutlar
Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (1), 2010
162010
Dünya elma üretim sektörünün genel durumu ve gelişmeler
O Özçatalbaş, Z Turhanoğulları, İ Kutlar
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 139-144, 2009
132009
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Yaşama Olası Etkileri: Kocaeli Örneği
AK Yaman, İ Kutlar
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (11), 1295-1300, 2017
122017
Antalya ili merkez ilçesindeki süt sığırı yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerde toplumsal cinsiyet analizi
İ Kutlar, O Özçatalbaş
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 21 (2), 241-250, 2008
122008
Determining the socio-economic factors affecting on labor force and decision participations of women in rural areas: a case study in the province of Burdur.
İ Kutlar, H Kızılay, Z Turhanoğulları
92013
Antalya ili merkez ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği birliğine üye olan ve olmayan işletmelerde toplumsal cinsiyet analizi ve bilgi kaynakları
İ Kutlar
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı …, 2002
92002
Ageing population and agricultural sustainability issues: Case of Turkey
Ş Akdemir, E Kougnigan, F Keskin, H AKÇAÖZ, I Boz, I Kutlar, Y Miassi, ...
New Medit 20 (4), 2021
82021
Türkiye’de yerel yönetimlerin kadınlara yönelik hizmetlerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
I Yücel, İ Kutlar
Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi 3 (1), 151-169, 2020
82020
The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey
O Ozcatalbas, S Mansuroğlu, IC Ceylan, H Akcaoz, I Kutlar
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3&4), 973-975, 2010
82010
Determination of Effective Factors on Adoption of Integrated Pest Management (IPM) Practices
İC CEYLAN, Ö KÖKSAL, İ KUTLAR
82010
Kırsal alanda kadının işgücüne ve kararlara katılımının toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi
İ Kutlar
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, 2009
82009
Su potansiyeli ve Konya Ovası su kaynakları
N Çiftçi, İ Yaylalı Kutlar
Konya Ticaret Borsası Dergisi, 34-37, 2007
82007
Diyarbakır ilinde mısır üreticilerinin bilgi kaynakları ve pazarlama sorunlarının incelenmesi
Y Süleyman, İ Kutlar
Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2), 167-173, 2019
62019
Analysis of the sources of agricultural information available to greenhouse tomato growers in Turkey.
I Kutlar
62019
ICT as a development factor in the Tunisian olive oil sector
S Elfkih, A MOZAS-MORAL, D FERNÁNDEZ-UCLÉS, E Bernal-Jurado, ...
New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment …, 2021
52021
Türkiye’de Kadınlara Yönelik Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
İ Kutlar
Cine Tarım Dergisi 8 (62), 42-44, 2004
52004
Antalya ve Ankara illerinde mantar tüketicilerinin mantar satın alma davranışlarının analizi
B Özkan, F Akkaya, O Özçatalbaş, İ Kutlar
Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 20-22, 2000
52000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20