Follow
Evrim Hacioglu Kazak
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate sustainability measurement based on entropy weight and TOPSIS: A Turkish banking case study
G Aras, N Tezcan, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
Meditari Accountancy Research 25 (3), 391-413, 2017
852017
Toward an integrated reporting framework in higher education institutions: evidence from a public university
G Aras, OK Furtuna, EH Kazak
International Journal of Sustainability in Higher Education 23 (2), 426-442, 2021
132021
Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi
G Aras, N Tezcan, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yayınları, 2018
82018
The nexus between stakeholders’ materiality and sustainable development goals: evidence from higher education institutions
G Aras, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
International Journal of Sustainability in Higher Education 23 (1), 114-134, 2022
62022
Enhancing Firm Value through the Lens of ESG Materiality: Evidence from the Banking Sector in OECD Countries
G Aras, E Hacioglu Kazak
Sustainability 14 (22), 15302, 2022
52022
Efficiency and productivity analysis for intermediary institutions: Turkish capital markets case
G Aras, Y Karaman, E Hacioglu Kazak
Journal of Capital Markets Studies 4 (2), 193-208, 2020
32020
Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
E Hacioglu Kazak
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
22016
Sustainability-Based Firm Value Prediction Using Machine Learning Algorithms
G Aras, E Hacioglu Kazak
BAYÖYO 2023 - Sabancı Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay …, 2023
2023
Sürdürülebilirlik Temelli Firma Değeri Tahmin Modelinin Geliştirilmesinde Makine Öğrenmesi Tabanlı Yaklaşım: OECD Ülkeleri Bankacılık Sektörü Uygulaması
E Hacioglu Kazak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
Finansal Önemlilik Perspektifinden Sürdürülebilirlik Performansı ve Firma Değeri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama .
G Aras, E Hacioglu Kazak
IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2022
2022
Yıldız Technical University 2018 Integrated Annual Report
G Aras, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
ISBN(basılı):978-975-461-582-1; ISBN(elektronik):978-975-461-585-2, 2021
2021
Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 Entegre Faaliyet Raporu
G Aras, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
ISBN(basılı):978-975-461-570-8; ISBN(elektronik):978-975-461-586-9, 2021
2021
Sürdürülebilirlik Değerlemesinde Yeni Yaklaşım: Çok Boyutlu Kurumsal Sürdürülebilirlik Modeli – Bankacılık Sektörü Değerlemesi
G Aras, N Tezcan, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
http://www.cfgs.org.tr/wp/wp-content/uploads/2020/03 …, 2020
2020
Machine Learning Modeling for Firm Value Prediction Based on Material Sustainability Indicators from the Investor Perspective
G Aras, E Hacioglu Kazak
BAYÖYO 2019 - Koç Üniversitesi Yapay Öğrenme Yaz Okulu, İstanbul, Turkey, 2019
2019
Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması
G Aras, N Tezcan, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yayınları, 2018
2018
Corporate Sustainability Indicators: A Turkish Banking Case Study
G Aras, N Tezcan, O Kutlu Furtuna, E Hacioglu Kazak
20th Conference of the Environmental and Sustainability Management …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16