Akif Pamuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Kimlik ve Tarih: Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı
A Pamuk
Yeni İnsan Yayınevi, 2014
65*2014
Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: Orta Öğretim Düzeyinde Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri (Trabzon-Tunceli Örneği)
A Pamuk
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
172009
Tarih Eğitimi ve Vatandaşlık Algısı: Trabzon Örneği
A Pamuk, R Alabaş
21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi., 23-38, 2008
152008
Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi
I Pamuk, A Pamuk
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2), 2016
122016
Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Kısa Bir Bakı
A Şimşek, A Pamuk
Tarih Nasıl Öğretilir?, 23-29, 2010
122010
Avrupa Vatandaşlığı ve Eğitim
A Pamuk
Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar …, 2007
112007
Vatandaşlık ve sosyal bilgiler
A Pamuk, R Alabaş
Pegem Atıf İndeksi, 333-351, 2016
72016
Tarih Derslerinde Alternatif Ölçme
A Pamuk
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 4 (4), 29-46, 2015
62015
Tarih ve kimlik
A Pamuk, R Alabaş
Tarih Öğretim Yöntemleri içinde, 204-213, 2009
62009
Kimlik ve Tarih Öğretimi
A Pamuk
Tarih Nasıl Öğretilir?, 79-89, 2014
52014
Karakter Eğitimi Programları ve Eleştirisi: İnsan Temelli Evrensel Ahlak Yasası Mümkün mü?
A Pamuk
Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 42-47, 2007
52007
Karakter Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
A Pamuk
1.Ulusal İlköğretim Kongresi, 2007
42007
Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü
A Pamuk
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
32013
Yüzüncü yılında II. meşrutiyet
H Akkurt, A Pamuk
Yeni İnsan Yayınevi, 2008
32008
Tarih öğretimi ve kimlik çalışmaları
A Pamuk
Pegem Atıf İndeksi, 259-270, 2017
22017
Çevre ve İnsan Hakları Saha Araştırması Rehberi
A Pamuk
İstanbul: Yeryüzü Derneği Yayınları, 2016
22016
The Use of Geographical Space in History Textbooks
A PAMUK
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 6 …, 2021
1*2021
Reggio Emilia Approach in History Class; Action Research
HY YAŞAR, A PAMUK
International Journal of Eurasian Education and Culture 5 (11), 1862-1915, 2020
12020
Tarih Ders Kitaplarında Değerler ve Değer Aktarım Yaklaşımları
MUÇ Köksal, A PAMUK
Turkish History Education Journal 9 (2), 532-548, 2020
1*2020
Almanya’da Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Ders Kitaplarında Bir Arada Yaşam Kültürünün Sunumu
İ PAMUK, A PAMUK
Tarih Okulu Dergisi 11 (34), 1081-1108, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20