Follow
ABDULLAH OKUMUŞ
ABDULLAH OKUMUŞ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Profesörü
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki
A Okumuş, A Duygun
Anadolu Üniversitesi, 2008
1892008
Hizmet kalitesi algılamasının havayolu yolcularının genel memnuniyet düzeylerine olan etkisinin incelenmesi
A Okumuş, A Hilal
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 36 (2), 7-29, 2007
1092007
Havayolu taşımacılığında yerli ve yabancı yolcuların memnuniyet düzeylerine göre beklentilerinin incelenmesi
A Okumuş, A Hilal
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 152-175, 2007
912007
Pazarlama anlayışında siyasal pazarlamanın yeri ve pazar konumlarına göre siyasi partilerin stratejik analizi
A Okumuş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 157-172, 2007
782007
Fiyat algılamasının boyutları arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
K Kurtuluş, A Okumuş
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2006
752006
Tüketici Davranışı: Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım
A Okumuş
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013
702013
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
A Okumuş, Z Bozbay, R DAĞLI
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 89-111, 2010
422010
YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ
A OKUMUŞ
27*
PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK ÜRÜN YERLEŞTİRME: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
S Öztürk, A OKUMUŞ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
252014
İndirimli mağaza ve süpermarket müşterileri arasındaki farklılıkların beklenti ve memnuniyetlerine göre incelenmesi
A Okumuş
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 34 (1), 105-133, 2005
222005
Is the Covid-19 pandemic strong enough to change the online order delivery methods? Changes in the relationship between attitude and behavior towards order delivery by drone
Ü Yaprak, F Kılıç, A Okumuş
Technological Forecasting and Social Change 169, 120829, 2021
212021
Shaping the consumers’ attitudes towards halal food products in Turkey
MS Akın, A Okumuş
Journal of Islamic Marketing 12 (6), 1081-1096, 2021
202021
Consumers' price perceptions as a segmentation criteria: An emerging market case
K Kurtuluş, A Okumus
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (1), 21-34, 2010
182010
ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARININ PAZAR BÖLÜMLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
S Öztürk, A Okumuş
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (18), 133-155, 2013
162013
Examining the image of Italy, France and Morocco as a tourist destination
A Okumus, B Yasin
Conference Proceedings of the 4th World Conference for Graduate Research in …, 2008
152008
An intelligent approach for analyzing the impacts of the COVID-19 pandemic on marketing mix elements (7Ps) of the on-demand grocery delivery service
BC Altay, A Okumuş, B Adıgüzel Mercangöz
Complex & Intelligent Systems 8 (1), 129-140, 2022
142022
Tüketici etnosentrizmi, kozmopolitlik, satın alma tarzı, ilgilenim ve algılanan riskin yerli giyim ürünü satın alma niyetine etkisi
MS Akın, S Baloğlu, A Okumuş, S Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2017
142017
Süpermarket müşterilerinin mağzaya olan bağımlılık derecelerine göre pazar bölümlerinin tanımlanması ve bölümler arasındaki farklılıkların incelenmesi
A Okumuş, Z Temizler
Yönetim 17 (54), 46-61, 2006
142006
Tüketicilerin Fiyat Algılaması Üzerinde Etkili Olan Sosyo-Demografik Özellikler ile Fiyata Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,(yayınlanmamış doktora tezi)
A Okumuş
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Anabilim Dalı, 2003
132003
Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry
S Öztürk, A Okumuş, F Mutlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41 (2), 227-240, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20