Mustafa Erdoğdu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de sosyal bütçe: Nasıl yapılıyor? Nasıl izlenir?
M Erdoğdu, E Yenigün
Tesev, 2008
29*2008
The Turkish and South Korean automobile industries and the role of the state in their development
M Erdoğdu
METU Studies in Development 26 (1-2), 25-73, 1999
171999
South Korean state capacity from development to crisis management
MM Erdogdu
After the storm: Crises, recovery and sustaining development in Four Asian …, 2004
152004
Türkiye’de rüzgar çiftliklerinden elektrik üretilmesiyle sağlanabilecek çevresel ve ekonomik kazançlar
C Karaca, MM Erdoğdu
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23 …, 2012
142012
Developmental capacity and role of states in technological change: an analysis of the Turkish and South Korean car manufacturing industries
MM Erdogdu
University of Manchester, 1999
141999
Mali Krizleri Önlemede Sermaye Kontrolleri: Malezya ve Şili Deneyimlerinden Türkiye İçin Dersler
H Balseven, MM Erdoğdu
İzmir İktisat Kongresi, 4-9, 2004
132004
Sosyal harcamaların kapsamı ve Türkiye’de sosyal bütçe
MM Erdoğdu
Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, 53-95, 2013
122013
BEŞERİ GELİŞME PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI
MM Erdoğdu
122010
Mali Kriz Riski Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye’de Uygulanabilir Bir Versiyonu
H Balseven, MM Erdoğdu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20, 1, 2005
112005
Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead
S Akar, MM Erdoğdu
Journal of International Migration and Integration 20 (3), 925-940, 2019
102019
How Effective is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility?
MM Erdoğdu, H Balseven
Anadolu Üniversitesi, 2006
102006
Culture of development and developmental capacity of states: The korean case
MM Erdoğdu
Nationalism, cultural indoctrination, and economic prosperity in the digital …, 2015
92015
Farklı branşlarda okul takımlarında yer alan ortaöğretim öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının incelenmesi
M Erdoğdu, EF Şirin, A İnce, M Öçalan
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 157-166, 2014
92014
Mali İstikrarın Kamusal Niteliği ve Mali Piyasa Başarısızlıkları
MM Erdoğdu
Anadolu Üniversitesi, 2007
92007
NEO-LİBERAL İKTİSATTA SONUN BAŞLANGICI VE KEYNEZYEN İKTİSADIN REENKARNASYONU1
MM Erdoğdu
Politik İktisat ve Adam Smith, 329, 2010
82010
Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri: Kuramsal Bir Yaklaşım
MM Erdoğdu
İktisat Dergisi, Ağustos, 21-39, 2000
82000
A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey
MM Erdoğdu, C Karaca
Economic behavior, game theory, and technology in emerging markets, 57-90, 2014
72014
Mali krizlerde vergi politikası: 1989 sonrası Türkiye değerlendirmesi
M Aydın, M Erdoğdu
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3-6, 2007
72007
Küresel kolektif varlıklar, finansman problemleri ve düzeltici vergileme temelli çözüm yolları
M Erdoğdu
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
72006
The South Korean crisis of 1997 and its aftermath: The legacy of the developmental state and the importance of state capacity in post-crisis adjustment
MM Erdogdu
paper to be presented at the Sixth METU International Congress on Economics …, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20