Mustafa Erdoğdu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de sosyal bütçe: Nasıl yapılıyor? Nasıl izlenir?
M Erdoğdu, E Yenigün
Tesev, 2008
44*2008
Syrian refugees in Turkey and integration problem ahead
S Akar, MM Erdoğdu
Journal of International Migration and Integration 20 (3), 925-940, 2019
372019
Türkiye’de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanabilecek Çevresel ve Ekonomik Kazançlar
C Karaca, MM Erdoğdu
Akdeniz İİBF Dergisi 12 (23), 156-188, 2012
192012
The Turkish and South Korean automobile industries and the role of the state in their development
M Erdoğdu
METU Studies in Development 26 (1-2), 25-73, 1999
181999
South Korean state capacity from development to crisis management
MM ERDOGDU
After the storm: Crises, recovery and sustaining development in Four Asian …, 2004
152004
MALİ KRİZ RİSKİ BAĞLAMINDA TOBİN VERGİSİ VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİR BİR VERSİYONU
H Balseven, M Erdoğdu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 297-319, 2005
142005
BEŞERİ GELİŞME PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI
MM Erdoğdu
132010
How Effective is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility?
MM Erdoğdu, H Balseven
Anadolu Üniversitesi, 2006
132006
Küresel kolektif varlıklar, finansman problemleri ve düzeltici vergileme temelli çözüm yolları
M Erdoğdu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 269-295, 2006
132006
Mali Krizleri Önlemede Sermaye Kontrolleri: Malezya ve Şili Deneyimlerinden Türkiye İçin Dersler
H Balseven, MM Erdoğdu
İzmir İktisat Kongresi, 4-9, 2004
132004
The developmental capacity and role of states in technological change: An Analysis of the Turkish and South Korean car manufacturing industries
MM Erdogdu
PQDT-Global, 1999
131999
Sosyal harcamaların kapsamı ve Türkiye’de sosyal bütçe
MM Erdoğdu
Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, 53-95, 2013
122013
Mali İstikrarın Kamusal Niteliği ve Mali Piyasa Başarısızlıkları
MM ERDOĞDU
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 45-71, 2007
112007
Culture of Development and Developmental Capacity of States: The Korean Case
MM Erdoğdu
Nationalism, cultural indoctrination, and economic prosperity in the digital …, 2015
102015
Mali krizlerde vergi politikası: 1989 sonrası Türkiye değerlendirmesi
M Aydın, M Erdoğdu
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3-6, 2007
102007
Kamusal Niteliği Bağlamında Türkiye ve Güney Kore’de Eğitimin Finansmanı
M Erdoğdu
Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar–16. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2001
102001
Neo-liberal İktisatta Sonun Başlangıcı ve Keynezyen İktisadın Reenkarnasyonu
MM Erdoğdu
Toplum ve Demokrasi Dergisi 3 (6), 1-40, 2009
92009
A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey
MM Erdoğdu, C Karaca
Economic behavior, game theory, and technology in emerging markets, 57-90, 2014
82014
Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri: Kuramsal Bir Yaklaşım
MM Erdoğdu
İktisat Dergisi, Ağustos, 21-39, 2000
82000
The fourth industrial revolution and a possible robot tax
MM Erdoğdu, C Karaca
Institutions & economic policies: Effects on social justice, employment …, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20