Mustafa Erdoğdu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de sosyal bütçe: Nasıl yapılıyor? Nasıl izlenir?
M Erdoğdu, E Yenigün
Tesev, 2008
27*2008
The Turkish and South Korean automobile industries and the role of the state in their development
M Erdoğdu
METU Studies in Development 26 (1-2), 25-73, 1999
171999
South Korean state capacity from development to crisis management
MM Erdogdu
After the storm: Crises, recovery and sustaining development in Four Asian …, 2004
152004
Developmental capacity and role of states in technological change: an analysis of the Turkish and South Korean car manufacturing industries
MM Erdogdu
University of Manchester, 1999
141999
Türkiye’de rüzgar çiftliklerinden elektrik üretilmesiyle sağlanabilecek çevresel ve ekonomik kazançlar
C Karaca, MM Erdoğdu
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23 …, 2012
132012
Mali Krizleri Önlemede Sermaye Kontrolleri: Malezya ve Şili Deneyimlerinden Türkiye İçin Dersler
H Balseven, MM Erdoğdu
İzmir İktisat Kongresi, 4-9, 2004
132004
Sosyal harcamaların kapsamı ve Türkiye’de sosyal bütçe
MM Erdoğdu
Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, 53-95, 2013
122013
BEŞERİ GELİŞME PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI
MM Erdoğdu
122010
Mali Kriz Riski Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye’de Uygulanabilir Bir Versiyonu
H Balseven, MM Erdoğdu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20, 1, 2005
112005
How Effective is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility?
MM Erdoğdu, H Balseven
Anadolu Üniversitesi, 2006
102006
Culture of development and developmental capacity of states: The korean case
MM Erdoğdu
Nationalism, cultural indoctrination, and economic prosperity in the digital …, 2015
92015
Farklı branşlarda okul takımlarında yer alan ortaöğretim öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının incelenmesi
M Erdoğdu, EF Şirin, A İnce, M Öçalan
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 157-166, 2014
92014
Mali İstikrarın Kamusal Niteliği ve Mali Piyasa Başarısızlıkları
MM Erdoğdu
Anadolu Üniversitesi, 2007
92007
Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri: Kuramsal Bir Yaklaşım
MM Erdoğdu
İktisat Dergisi, Ağustos, 21-39, 2000
82000
A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey
MM Erdoğdu, C Karaca
Economic behavior, game theory, and technology in emerging markets, 57-90, 2014
72014
NEO-LİBERAL İKTİSATTA SONUN BAŞLANGICI VE KEYNEZYEN İKTİSADIN REENKARNASYONU1
MM Erdoğdu
Politik İktisat ve Adam Smith, 329, 2010
72010
Mali krizlerde vergi politikası: 1989 sonrası Türkiye değerlendirmesi
M Aydın, M Erdoğdu
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3-6, 2007
72007
The South Korean crisis of 1997 and its aftermath: The legacy of the developmental state and the importance of state capacity in post-crisis adjustment
MM Erdogdu
paper to be presented at the Sixth METU International Congress on Economics …, 2002
72002
Kamusal Niteliği Bağlamında Türkiye ve Güney Kore’de Eğitimin Finansmanı
M Erdoğdu
Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar–16. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2001
72001
Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead
S Akar, MM Erdoğdu
Journal of International Migration and Integration 20 (3), 925-940, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20