Tuncay Öğretmen
Tuncay Öğretmen
Ege Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması
NB Uzun, S GELBAL, T ÖĞRETMEN
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 531-544, 2010
412010
Çok düzeyli istatistiksel yöntemler ile 2006 PISA fen bilimleri performansının incelenmesi
T Acar, T Öğretmen
Eğitim ve Bilim 37 (163), 2012
362012
Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanteri’nin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi
N Topkaya, B Yaka, T Öğretmen
Eğitim ve Bilim 36 (159), 2011
332011
Kendini belirleme (güvengenlik) ölçeği geliştirme çalışmaları
N ACAR VOLTAN, T ÖĞRETMEN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (27), 67-78, 2007
322007
Fen başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin TIMSS-R Türkiye örnekleminde cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin değerlendirilmesi
B Uzun, T Öğretmen
Eğitim ve Bilim 35 (155), 2010
312010
Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği
T Öğretmen
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (3), 507-522, 2008
262008
OKÖSYS Matematik alt testine ait maddelerin yanlılık analizi
T ÖĞRETMEN, N DOĞAN
262004
Uluslararası okuma becerilerinde gelişim projesi (PIRLS) 2001 testinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri örneği
T Öğretmen
Unpublished PhD Thesis, Hacettepe University, Department of Educational Sciences, 2006
222006
Differential item functioning analysis of the verbal ability section of the first stage of the university enterance examination in Turkey.
T Öğretmen
201995
Analysis of 2006 PISA science performance via multilevel statistical methods
T Acar, T ÖĞRETMEN
182012
Comparison of parametric and nonparametric item response techniques in determining differential item functioning in polytomous scale
TO Başokcu, T Öğretmen
American Journal of Theoretical and Applied Statistics 3 (2), 31-38, 2014
72014
Öğretmen öz yeterlilik ölçeğinde değişen madde fonksiyonlarının ağırlıklandırılmış cevap modeli ile belirlenmesi
TO BAŞOKÇU, T ÖĞRETMEN
Ege Eğitim Dergisi 14 (2), 63-78, 2013
72013
Modeling the relationship between TIMSS-R science achievement and affective characteristics and comparing the model according to gender
NB Uzun, S Gelbal, T Ogretmen
Kastamonu Education Journal 18 (2), 531-544, 2010
72010
Biyoloji öğretmen adaylarının gen teknolojisine ilişkin bilgi düzeyleri ve bilgi kaynaklarının incelenmesi
M Yılmaz, T Öğretmen
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 4 (4), 59-76, 2014
62014
Five factor wellness inventory-teen version: Turkish adolescents
FK Owen, T Öğretmen
Inonu University Journal of the Faculty of Education 14 (1), 53-73, 2013
62013
The adaptation study of learning and studying approaches inventory and the relations with related constructs
N Topkaya, B Yaka, T Ögretmen
Egitim ve Bilim 36 (159), 191, 2011
62011
Felder ve Soloman Öğrenme Biçemi Ölçeği etkin-yansıtıcı ve görsel-sözel boyutlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması.[Validity and reliability study of visual-verbal …
N Atman, MM İnceoğlu, T Öğretmen, BG Aslan
First International Congess on Turkish Educational Studies, Çanakkale 18, 2009
52009
Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) Testinin psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye-Amerika Birleşik 2001 Devletleri Örneği
T Öğretmen
Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 2006
52006
Beş faktörlü iyilik hali ölçeği-ergen formu: Türk ergenler
FK Owen, T Öğretmen
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 53-73, 2013
42013
A research on the relative and absolute evaluation for determination of students achievement
H ATILGAN, B YURDAKUL, T ÖĞRETMEN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 79-98, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20