Takip et
Arzu Tay Bayramoğlu
Arzu Tay Bayramoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
beun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An analysis of financial crisis by early warning systems approach : the case of transition economies and emerging markets (1994 - 2006 period panel logit model)
S Barışık, A Tay
International Journal of Economic Perspectives 4 (2), 403-426, 2010
47*2010
The relationship between energy consumption and economic growth in the USA: A non-linear ARDL bounds test approach
AT Bayramoglu, E Yildirim
Energy and Power Engineering 9 (03), 170, 2017
442017
Türkiye'de Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi
A Tay Bayramoğlu, A Koç Yurtkur
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4), 31-45, 2016
442016
Küresel Kriz, Türkiye’ye Etkileri ve Çözüm Önerileri
E Korkmaz, A Tay
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi 1 (2), 111-135, 2011
392011
Osmanlı Devlet’nin 19. Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası’nın Yeri ve Faaliyetleri
S Apak, A Tay
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 63-103, 2012
28*2012
Türkiye’de Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarının Uluslararası Belirleyicileri
A Tay Bayramoğlu, A Koç Yurtkur
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 63-73, 2015
242015
The impact of agricultural commodity price increases on agricultural employment in Turkey
A Tay Bayramoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 1058-1063, 2014
142014
Assessing the twin and triple deficit hypotheses in developing economies: A panel causality analysis
AT Bayramoğlu, Z Öztürk
Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, 209-225, 2018
112018
Non-Energy Import Demand Function in Turkey: New Evidence
A Tay Bayramoglu, D Sukruoglu
Asian Economic and Financial Review 6 (12), 750-761, 2016
112016
Export dynamics in emerging market economies
A Koç Yurtkur, A Tay Bayramoğlu
Yönetim ve Ekonomi 19 (1), 19-33, 2012
102012
Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
A Tay Bayramoğlu, G Dökmen
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (16), 41-64, 2017
82017
The Impact of Biofuels Demand on Agricultural Commodity Prices: Evidence from US Corn Market
A Tay Bayramoğlu, M Çetin, G Karabulut
Journal of Economics and Development Studies 4 (2), 189-206, 2016
8*2016
Inflation Dynamics and Monetary Transmission in Turkey in the Inflation Targeting Regime
A Tay Bayramoglu, L Allen
Journal of Reviews on Global Economics 6, 1-14, 2017
62017
Doğal Taşlar ve Çin Halk Cumhuriyeti Rekabeti
G Karabulut, A Tay Bayramoğlu, G Gözgör, L Neyse, P Nokay
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2010
52010
The Linkage Between Cryptocurrencies and Macro-Financial Parameters: A Data Mining Approach
AT Bayramoğlu, Ç Başarır
Blockchain Economics and Financial Market Innovation, 249-269, 2019
32019
ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini
A Tay Bayramoglu, Z Ozturk
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (2), 760-776, 2017
32017
Pollution Havens and Their Relationship to the Environmental Kuznets Curve: The Case of the US Tyre Industry
J McCollough, M He, A Tay Bayramoglu
Economic Affairs 36 (3), 258-272, 2016
32016
Ottoman Empire’s Debt Management In 19th Century And Role Of The Galata Bankers (1838-1881)
B Tunçsiper, A Tay, FM Bayramoğlu
The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing …, 2007
32007
Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Testi İle Analizi
MF BAYRAMOĞLU, ATAY BAYRAMOĞLU, MA ERGÜN
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2112-2123, 2019
22019
Orta Gelir Tuzağı Hipotezi'nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi
Z Öztürk, A Tay Bayramoğlu
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (4), 200-213, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20