Yasemin Koçak Usluel
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modeling educational usage of Facebook
SG Mazman, YK Usluel
Computers & Education 55 (2), 444-453, 2010
9802010
Gender differences in using social networks.
SG Mazman, YK Usluel
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (2), 133-139, 2011
3222011
A structural equation model for ICT usage in higher education
YK Usluel, P Aşkar, T Baş
Journal of Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
2172008
Adoption of Web 2.0 tools in distance education
YK Usluel, SG Mazman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 818-823, 2009
1952009
Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri
YK USLUEL, FK MUMCU, Y DEMİRASLAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 164-178, 2007
1382007
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu
Y Demiraslan, YK Usluel
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (3), 109-113, 2005
1372005
ICT integration processes in Turkish schools: Using activity theory to study issues and contradictions
Y Demiraslan, YK Usluel
Australasian Journal of Educational Technology 24 (4), 2008
1312008
The usage of social networks in educational context
SG Mazman, YK Usluel
World Academy of Science, Engineering and Technology 49 (1), 338-342, 2009
1222009
Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy
YK Usluel
Library & information science research 29 (1), 92-102, 2007
1182007
The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills
HÇ Sarıca, YK Usluel
Computers & Education 94, 298-309, 2016
1032016
Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment
ÜA Yücel, YK Usluel
Computers & Education 97, 31-48, 2016
922016
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
772006
Eğitimde yeniliklerin yayilimi, kabulü ve benimsenmesi sürecinde yer alan öğeler: Bir içerik analizi çalişmasi
YK Usluel, SG Mazman
Cukurova University Faculty of Education Journal 39, 2010
702010
Social influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences
SG Mazman, YK Usluel, V Çevik
International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and …, 2009
682009
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler
SG MAZMAN, YK USLUEL
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 1 (1), 62-79, 2011
652011
ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers' Instructional, Managerial and Personal Use Matters.
K Mumcu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 98-106, 2010
572010
Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi
G Kaya, YK Usluel
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 48-67, 2011
532011
Ögretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller çözüm önerileri ve öz yeterlik algıları
Y USLUEL, S SEFEROĞLU
522004
Okul-aile iletişiminin engelleri
Y Koçak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 1991
471991
Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması
P AŞKAR, YK USLUEL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
462003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20