Yasemin Koçak Usluel
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling educational usage of Facebook
SG Mazman, YK Usluel
Computers & Education 55 (2), 444-453, 2010
9282010
Gender differences in using social networks.
SG Mazman, YK Usluel
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (2), 133-139, 2011
2992011
A structural equation model for ICT usage in higher education
YK Usluel, P Aşkar, T Baş
Journal of Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
2122008
Adoption of Web 2.0 tools in distance education
YK Usluel, SG Mazman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 818-823, 2009
1832009
Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Ögrenme-Ögretme Sürecine Entegrasyonunda Ögretmenlerin Durumu
Y Demiraslan, YK USLUEL
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (3), 2005
1282005
Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri
YK USLUEL, FK MUMCU, Y DEMİRASLAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 164-178, 2007
1272007
ICT integration processes in Turkish schools: Using activity theory to study issues and contradictions
Y Demiraslan, YK Usluel
Australasian Journal of Educational Technology 24 (4), 2008
1242008
The usage of social networks in educational context
SG Mazman, YK Usluel
World Academy of Science, Engineering and Technology 49 (1), 338-342, 2009
1122009
Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy
YK Usluel
Library & information science research 29 (1), 92-102, 2007
1082007
The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills
HÇ Sarıca, YK Usluel
Computers & Education 94, 298-309, 2016
942016
Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment
ÜA Yücel, YK Usluel
Computers & Education 97, 31-48, 2016
792016
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
772006
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler
SG Mazman, YK Usluel
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 1 (1), 62-79, 2011
642011
Eğitimde yeniliklerin yayilimi, kabulü ve benimsenmesi sürecinde yer alan öğeler: Bir içerik analizi çalişmasi
YK Usluel, SG Mazman
Cukurova University Faculty of Education Journal 39, 2010
622010
Social influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences
SG Mazman, YK Usluel, V Çevik
International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and …, 2009
612009
ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers' Instructional, Managerial and Personal Use Matters.
K Mumcu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 98-106, 2010
562010
Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları
YK Usluel, SS Seferoğlu
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 3 (6), 143-156, 2004
492004
Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi
G Kaya, YK Usluel
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 48-67, 2011
482011
Ağ günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi
F BAYRAK, YK USLUEL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 93-104, 2011
442011
ICT in the learning-teaching process: Teachers' views on the integration and obstacles
YK Usluel, FK Mumcu, Y Demiraslan
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2007
422007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20