yasemin usluel
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling educational usage of Facebook
SG Mazman, YK Usluel
Computers & Education 55 (2), 444-453, 2010
8962010
Gender differences in using social networks.
SG Mazman, YK Usluel
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (2), 133-139, 2011
2932011
A structural equation model for ICT usage in higher education
YK Usluel, P Aşkar, T Baş
Journal of Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
2012008
Adoption of Web 2.0 tools in distance education
YK Usluel, SG Mazman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 818-823, 2009
1762009
ICT integration processes in Turkish schools: Using activity theory to study issues and contradictions
Y Demiraslan, YK Usluel
Australasian Journal of Educational Technology 24 (4), 2008
1202008
Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Ögrenme-Ögretme Sürecine Entegrasyonunda Ögretmenlerin Durumu
Y Demiraslan, YK USLUEL
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (3), 2005
1202005
Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri
YK USLUEL, FK MUMCU, Y DEMİRASLAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 164-178, 2007
1182007
The usage of social networks in educational context
SG Mazman, YK Usluel
World Academy of Science, Engineering and Technology 49 (1), 338-342, 2009
1102009
Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy
YK Usluel
Library & information science research 29 (1), 92-102, 2007
1022007
The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills
HÇ Sarıca, YK Usluel
Computers & Education 94, 298-309, 2016
812016
Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment
ÜA Yücel, YK Usluel
Computers & Education 97, 31-48, 2016
782016
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
722006
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler
SG Mazman, YK Usluel
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 1 (1), 62-79, 2011
602011
Social influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences
SG Mazman, YK Usluel, V Çevik
International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and …, 2009
602009
Eğitimde yeniliklerin yayilimi, kabulü ve benimsenmesi sürecinde yer alan öğeler: Bir içerik analizi çalişmasi
YK Usluel, SG Mazman
Cukurova University Faculty of Education Journal 39, 2010
582010
ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers' Instructional, Managerial and Personal Use Matters.
K Mumcu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 98-106, 2010
532010
Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları
YK Usluel, SS Seferoğlu
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 3 (6), 143-156, 2004
462004
Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi
G Kaya, YK Usluel
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 48-67, 2011
442011
Ağ günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi
F BAYRAK, YK USLUEL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 93-104, 2011
432011
ICT in the learning-teaching process: Teachers' views on the integration and obstacles
YK Usluel, FK Mumcu, Y Demiraslan
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2007
422007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20