Follow
MEVLÜT AKYOL (Prof.Dr.)
MEVLÜT AKYOL (Prof.Dr.)
Other namesM Akyol, Akyol,M
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Internet and Halal Tourism Marketing
M Akyol, Ö Kilinç
Electronic Turkish Studies 9 (8), 2014
1952014
Marka iletişim aracı olarak oyunreklam: Marka farkındalığı oluşturma rolü üzerine bir çalışma
M Akyol
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
53*2010
SEÇİM KAMPANYALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FACEBOOK ve 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
M Akyol
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (55), 98-114, 2015
452015
Turkish studies-International internet and halal tourism marketing
M Akyol, Ö Kilinç
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
192015
YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Akyol, M Akyol, A Yılmaz
Selçuk İletişim 8 (2), 119-131, 2014
172014
Use of social media in a tourism destination: Users generated content in# turkeyholiday
M Akyol, FA Arıca
Journal of Tourism Theory and Research 2 (2), 98-111, 2015
15*2015
Sinema filmlerinin pazarlanmasında sosyal medyanın kullanımı
M Akyol, Y Kuruca
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 6 (1), 64-92, 2015
142015
Yeni reklam aracı ‘oyunreklam’ın (Advergame) çocuk üzerindeki etkisi
H Aktaş, AÇ Akyol, M Akyol
New World Sciences Academy 5 (4), 652-672, 2010
132010
Movie promotion through social media
Y Kuruca, M Akyol
https://www.researchgate.net/publication …, 2014
92014
Toplumsal rollerdeki çatışmanın televizyon reklamlarında kullanımı: Gelin-kaynana çatışmasının reklamlardaki sunumu üzerine bir değerlendirme
A Çekiç Akyol, M Akyol, Ö Kılınç
https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/44615/442665 7 (1), 131-154, 2019
7*2019
New media and youth: differences in the use of social network sites between young men and women users
H Aktas, M Akyol, H Kartal, KT Gürel
Journal of Research in Gender Studies 4 (1), 721, 2014
72014
Reklam Araştırmalarında Metinsel Analiz Yöntemi İle Anlamların İnşası ve Yapıbozumu
AM Akyol Ç
İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri - Görsel Metin Çözümleme, 2012
72012
Halkla ilişkiler bağlamında ilişki sürdürme stratejileri: yatırımcı ilişkilerinde web siteleri üzerine bir analiz
Ö Kılınç, M Akyol
Selçuk Üniversitesi, 2019
62019
Kurumsal İletişim İş İlanlari Üzerine Bir Değerlendirme
Ö Kılınç, M Akyol
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 3 (1 …, 2018
52018
Demokrasinin e-dönüşümü.
ME Babacan, M Akyol, H Topbaş, A Çekiç Akyol
İnönü Üniversitesi/İİBF, 2010
52010
Avrupa havalimanlarında sosyal medyanın pazarlama iletişimi aracı olarak kullanımı: Facebook örneği
A Çekiç Akyol, M Akyol, C Çakı
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/26518/279179 2 (2), 61-76, 2016
4*2016
YENY REKLAM ARACI'OYUNREKLAM'IN (ADVERGAME) ÇOCUK ÜZERYNDEKY ETKYSY
M AKYOL, H AKTAŞ, AÇ AKYOL
Humanities Sciences 5 (4), 652-672, 2010
42010
Gelişen televizyon ve sinema teknolojisinin televizyon reklam filmi yapım sürecinde kullanımı
M Akyol
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
42004
ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER
S ATMACA, M AKYOL
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 6 (2 …, 2021
22021
Determination of approaches of teachers to information and communication technologies: implementation of technology acceptance model to Malatya, Darende
AÇ Akyol, M AKYOL, AG Ölçer
Atatürk İletişim Dergisi, 5-26, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20