Follow
Hatice Merve Imir
Hatice Merve Imir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Parenting Styles as a Predictor of the Preschool Children's Social Behaviours.
N Durmusoglu Saltali, HM İmir
Participatory educational research 5 (2), 18-37, 2018
392018
Turkish Validation of Social Emotional Well-Being and Resilience Scale (PERIK).
ND Saltali, F Erbay, E Isik, HM İmir
International electronic journal of elementary education 10 (5), 525-533, 2018
292018
Learning invitations in Reggio Emilia approach: A case study
KB Kaynak-Ekici, HM İmir, ZF Temel
Education 3-13 49 (6), 703-715, 2021
142021
Reggio Emilia temelli dokümantasyon uygulamasının okul öncesi çocuklarının düşünme becerileri üzerindeki etkisi
HM İmir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
112018
Reggio Emilia Yaklaşımı ve Uygulamalar
ZF Temel, Z Kurtulmuş, HM Dereli
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 14, 2015
102015
Bir Hak Olarak Oyun Çocukların Oyun Hakkı
HM DERELİ, G ULUDAĞ
Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi 100, 2013
102013
Okul Oncesi Donemde Yaygın Olarak Kullanilan Dil Gelisim Testlerinin Semantik Acidan Incelenmesi
Z TEMEL, F KILINÇ, G TEPETAŞ CENGİZ, K KAYNAK, H İMİR
5*2018
İlkokul Algısı Yazı Farkındalığı Becerilerine Göre Değişmekte Midir?
KBK EKİCİ, HM İMİR, F TEMEL
Ana Dili Eğitimi Dergisi 8 (3), 753-776, 2020
42020
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ KORUYUCU AİLE UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
E ÖZAYDIN-DEMİRBAŞ, HM İMİR, FE KILINÇ, N BEKTAŞ
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (50), 231-277, 0
4
Development of a Metacognitive Thinking Test for Turkish Preschool Children
H İMİR, K KAYNAK, Z TEMEL
1
Ergenlerin duygusal zeka düzeyleri ile sosyal görünüş kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ş Aydın, HM İmir
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2023
2023
Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ş AYDIN, HM İMİR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2), 723-741, 2023
2023
Eğitim Programlarında Çocuğun Gelişiminin Değerlendirilmesi
Z TEMEL, K KAYNAK, H İMİR
Hedef cs, 2018
2018
Reggio Emilia yaklaşımından bir yansıma: Tiyatro perdesi projesi.
Z TEMEL, H İMİR, K KAYNAK
Hedef Cs, 2017
2017
FARKLI YAKLAŞIMLARI UYGULAYAN OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ ÇOCUKLARDA DÜŞÜNME BECERILERINI GELIŞTIRMEK İÇIN KULLANDIKLARI STRATEJILERIN İNCELENMESI
SB SOYDAN, HM DERELİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2), 475-496, 2014
2014
REGGİO EMİLİA TEMELLİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE ÇOCUK-MERKEZLİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
HM Dereli
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
2013
Reggio-İlhamlı Dokümantasyonla Güçlendirme: Okul Öncesi Öğretmenlerinde Çocuk Odaklı ve Demokratik Tutumların Teşvik Edilmesi
HM İMİR, B Tuğrul
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (3), 1358-1372, 0
Empowering with Reggio-Inspired Documentation: Fostering Child-Centred and Democratic Attitudes among Preschool Teachers1
HM İMİR, B Tuğrul
A Review of Metacognition Assessment in Early Childhood
H İMİR, K KAYNAK, Z TEMEL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19