Follow
Güçlü Şekercioğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları
Ö Çokluk, G Şekercioğlu, Ş Büyüköztürk
Pegem Akademi, 2018
9312*2018
The relationship between reading comprehension and success in science
N Bayat, G Sekercioglu, S Bakir
Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
86*2014
Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve farklı değişkenlere göre ölçme değişmezliğinin test edilmesi
G Şekercioğlu, N Koç
İlköğretim Online 16 (4), 1425-1450, 2017
80*2017
Araştırma yöntemleri
R Kumar
Ankara: Edge Akademi 3, 2011
70*2011
Öğretmenlerin ve anne-babaların öz-yetkinlik inançları, tükenmişlik algıları ve çocukların problem davranışları
S KANER
652007
Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi (2000-2008)
E Tavşancıl, Ö Çokluk, GG Çıtak, F Kezer, ÖY Yıldırım, S Bilican, ...
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, 2010
572010
Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
A Çivilidağ, G Şekercioğlu
Mediterranean Journal of Humanities, 143-156, 2017
532017
Ergenler için benlik algısı profilinin faktör yapısının yeniden değerlendirilmesi
G Şekercioğlu, CO Güzeller
Bilig Dergisi 60, 215-236, 2012
502012
Adaptation and Examining Psychometrical Properties of Pragmatic Language Skills Inventory (PLSI) in Turkey.
G Alev, IH Diken, A Ardıç, Ö Diken, G Şekercioğlu, J Gilliam
Ilkogretim Online 13 (1), 2014
462014
Otizm davranış kontrol listesi (Autism behavior checklist-ABC) Modifiye edilmiş Türkçe versiyonu'nun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Pilot uygulama sonuçları
O Özdemir, İH Diken, Ö Diken, G Şekercioğlu
International Journal of Early Childhood Special Education 5 (2), 168-182, 2013
40*2013
Sosyal Bilimler Icin Cok Degiskenli Istatistik SPSS ve LISREL Uygulamalari [Multivariate Statistics SPSS and LISREL Applications for Social Sciences]
O Cokluk, G Sekercioglu, S Buyukozturk
Ankara: PegemA Yayincilik, 2010
29*2010
Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub-test
D Anıl, CO Güzeller, Ö Çokluk, G Şekercioğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5292-5298, 2010
252010
Psychometric Properties of Science Items Comprehension Test.
G Şekercioğlu, N Bayat, S Bakır
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
21*2014
Measurement invariance: Concept and implementation
G Şekercioğlu
International Online Journal of Education and Teaching 5 (3), 609-634, 2018
132018
Psikolojik testlerin özellikleri
G Şekercioğlu
Y. Yavuzer ve Z. Karataş (Editörler), Psikolojik testler, ilkeler ve …, 2020
72020
The relationship between personality, gender and departments: application of 16 personality factor questionnaire in the Antalya region of Turkey
AA Aksu, G Şekercioğlu, VR Ehtiyar, S Yıldız, Y Yılmaz
Quality & quantity 44, 1113-1127, 2010
72010
Sosyal Bilimler icin cok degiskenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamalari [Statistics with Multivariable for Social Sciences: Implementing SPSS and LISREL]
O Cokluk, G Sekercioglu, S Buyukozturk
Ankara: PegemA, 2010
62010
YAZMA DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAZMA DUYARLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
N BAYAT, G ŞEKERCİOĞLU
International Journal of Language Academy 2 (4), 283-301, 2019
52019
The Examination of Measurement Invariance and Differential Item Functioning of PISA 2015 Cognitive Tests in Terms of the Commonly Used Languages.
G Sekercioglu, H Kogar
Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) 12 (2), 152-172, 2018
52018
İşe Personel Alma Nepotizm ve Örgütsel Gelişme Hakkında İnsan Kaynakları Çalışanlarının Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Analiz
A Çivilidağ, G Şekercioğlu
A Qualıtatıve Analysıs On Human Resources Workers’s Opınıon About Recruıtıng …, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20