Takip et
Doç. Dr. Çiğdem TUĞAÇ
Doç. Dr. Çiğdem TUĞAÇ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/İİBF/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kentsel dirençlilik perspektifinden yerel yönetimlerin görevleri ve sorumlulukları
Ç Tuğaç
İdealkent 10 (28), 984-1019, 2019
372019
Kentsel sürdürülebilirlik ve kentsel dirençlilik perspektifinden tarihteki pandemiler ve Covid-19 pandemisi
Ç TUĞAÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 259-292, 2020
272020
Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler
Ç TUĞAÇ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (4), 1047-1068, 2018
242018
Survey of gender bias in the IPCC
Nature 602, 30-32, 2022
23*2022
İklim Güvenliği Açısından Su Kaynaklarının Yönetimi
Ç Tuğaç
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23 (3), 1-30, 2014
172014
İklim değişikliği krizi ve şehirler
Ç Tuğaç
Çevre Şehir ve İklim Dergisi 1 (1), 38-60, 2022
142022
Uluslararası sürdürülebilir kent ölçütleri bağlamında Türkiye için bir değerlendirme
Ç TUĞAÇ
Kent Akademisi 11 (4), 703-740, 2018
132018
Türkiye'de Kentsel İklim Değişikliği İçin Eko-Kompakt Kentler
Ç Tuğaç
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2019
122019
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Sınıraşan Sular
Ç TUĞAÇ
ORSAM SU ARAŞTIRMALARI PROGRAMI, 2014
12*2014
AVRUPA KENTSEL ŞARTI’NDAN AVRUPA YEŞİL SÖZLEŞMESİ’NE: AVRUPA’DA KENTSEL POLİTİKALARIN GELİŞİM SÜRECİ VE GELECEĞİ
Ç TUĞAÇ
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 19 (1), 225-267, 2020
102020
İklim Değişikliyle İlgili Birleşmiş Milletler Belgelerinin Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi
Ç TUĞAÇ
Çukurova Üniversitesi İİBF 22 (2), 325-359, 2018
10*2018
IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES OF TURKEY
ME BİRPINAR, Ç TUĞAÇ
Romanian Limnogeographical Association, 2018
92018
Tarihsel gelişim süreci içinde Anadolu’daki yerleşimler ve konut tipolojileri üzerine bir değerlendirme
Ç TUĞAÇ
Mimarlık ve Yaşam 6 (1), 223-248, 2021
72021
Enerji etkin Planlama Yaklaşımının Kentlerin Ekolojik Planlaması ve Tasarımı Süreçlerine Etkisi-Güney Ankara Ahiboz Koridoru Örneği
ÇG Tuğaç
Master Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi …, 2003
72003
Evaluation of urban infrastructure policies in Turkey for climate resilience and adaptation
Ç Tuğaç
Sustainable and Resilient Infrastructure 8 (sup1), 190-202, 2023
52023
Foucault’nun Biyopolitik Yönetimsellik Yaklaşımı Bağlamında Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri
Ç TUĞAÇ
Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 7 (1), 33-47, 2021
52021
Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentleşme Bağlamında Kent Metabolizması Yaklaşımı
Ç TUĞAÇ
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 28 (1-2), 45-79, 2019
52019
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Gerçekleştirilmesinde Yapay Zeka Uygulamalarının Rolü
Ç TUĞAÇ
Sayıştay Dergisi 34 (128), 73-99, 2023
32023
Climate Security and Migration: An Evaluation for the World and Turkey
ÇT Mehmet Emin Birpınar
Insight Turkey 24 (1), 105-133, 2022
3*2022
Kentsel sürdürülebilirlik, dirençlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yerel yönetimler üzerine bir değerlendirme
Ç Tuğaç
Çağdaş Yerel Yönetimler 30 (2), 21-69, 2021
32021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20