Follow
İsmail Cem Karadut
İsmail Cem Karadut
Kutahya Dumlupinar University
Verified email at dpu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylemek: İki Parrhesia Vakası
İC Karadut
Pasajlar 2 (4), 125-140, 2020
102020
ULUS-ÖTESi BiR SiYASAL ÖRGÜTLENME: FEDERALiZM VE KONFEDERALiZM ARASINDA AVRUPA BiRLiĞi
İC Karadut
Akdeniz İİBF Dergisi 13 (25), 2013
52013
PURSUING A CONSTITUION IN TURKEY: LOOKING FOR A BR AND-NEW SOCIAL CONTR ACT OR AWAITING THE SAME-OLD SOCIAL PRESCRIPTION?
IC Karadut
Ankara Bar Review 5 (2), 89-104, 2012
42012
21. yüzyıl’da ulus-ötesi demokrasi: köken, kapsam, biçim ve kısıtlılıklar
İC Karadut
Akdeniz Üniversitesi, 2015
32015
Federasyon/konfederasyon sapağında Avrupa Birliği: Avrupa Birliği’nin ulus-üstü yapısına dair bir değerlendirme
İC Karadut
Akdeniz Üniversitesi, 2009
32009
A Framework for a Geopolitical Comparison Between Europe and the Middle East: The EU Model for the Middle East?
İC Karadut
Journal of Political Science, Law and International Relations (JPSLIR) 2 (1 …, 2016
12016
Demokrasi ve Popülizm Uyuşmazlığı Bakımından Militan Demokrasi Kavramı
İC KARADUT
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 11 (2), 262-283, 2023
2023
YİNE-YENİ-YENİDEN ANAYASA YAPIMI: YAKLAŞIMLAR, MODELLER VE YÖNTEM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İC KARADUT
Yasama Dergisi, 11-36, 2023
2023
Siyasal Partilerin Sonu Mu?: Anti-Politika Perspektifinden Bir Dönüşüm Hikayesi
IC Karadut
Sosyal Bilimlerde Seçme Konular 10, 427-444, 2023
2023
Bir Kamu Siyasası Olarak Afet Yönetimi
IC Karadut
Afet Yönetimi ve Politikaları, 117-132, 2023
2023
Post-Westphalia Düzeni ya da Westphalia 2.0: Pandemiden Sonra Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler
IC Karadut
Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 2, 279-294, 2023
2023
Demokrasi ve Faşizm Arasında: Popülizmi Konumlandırarak Tanımlama
İC Karadut
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularının Akademik Yansımaları, 169-178, 2022
2022
Demokrasiden Kurtulmak ile Demokrasiyi Kurtarmak Arasında: Popülizm ve Militan Demokrasi
İC Karadut
Siyasi İlimler Türk Derneği (SiTD) I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, 2022
2022
DEMOKRASİ VE TEKNOKRASİ İLİŞKİSİ: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÖRNEĞİ
İC KARADUT
Ombudsman Akademik 9 (17), 169-196, 2022
2022
'Eşitsizlik Virüsü' ve Devlet: Pandemi Sonrası Dünyada Kamu Yönetiminin Gerekliliği Üzerine Kısa Bir Not
İC Karadut
KAYFOR Bildiriler Kitabı, 174-182, 2022
2022
Pressure Groups' Contribution to Policy-Making: The Turkish Medical Association Case
İC Karadut
VII. Zeugma International Conference, 2022
2022
Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme: Küreselleşen Siyaset, Devlet ve Demokrasi
İC Karadut
Yerel Yönetimler: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar, 511-530, 2021
2021
'Sınır Tanımayan Sorunlar' ve Yerel Yönetimler: 21. Yüzyılda Kent Diplomasisi
İC Karadut
Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım, 365-385, 2020
2020
Yeni Hükümet Sisteminin Teorideki ve Pratikteki Yeri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
İC Karadut
Türk Düşüncesi 2 (6), 25-30, 2020
2020
The Crisis of Identity Crisis: A Contested History of Public Administration
İC Karadut
The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20