Follow
Mine Çeliköz
Title
Cited by
Cited by
Year
EPÖ alanında görev yapan eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşleri: Bir karma yöntem araştırması
M Çeliköz, Y Erişen
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 286-304, 2017
152017
Eğitim programları ve öğretim alanındaki eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşlerinin analizi
M Çeliköz
122017
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Baskın Zeka (Çoklu Zekâ) Dağılımlarının İncelenmesi. I
M Çeliköz
Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul, 2016
12*2016
Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University
EE Ozus, M Celikoz, M Tufan, F Erden
Procedia-Social and Behavioral Sciences 182, 456-462, 2015
92015
Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algıları
N Çeliköz, S Bulut, M Çeliköz
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (1), 16-24, 2018
72018
GİYİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Çeliköz, M Çağdaş
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, s.14-28, 2012
6*2012
A study on the empathic tendencies of prospective clothing teachers in terms of the variables of age, gender and class
M Çeliköz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2354-2358, 2009
62009
Exposure to Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers
M Çeliköz, N Çeliköz
Journal of Education and Practice 8 (3), 195-201, 2017
52017
Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları ve kopya çekme nedenleri
M Çeliköz
Journal of Research in Education and Teaching 5 (2), 241-251, 2016
52016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
N ÇELİKÖZ, M ÇELİKÖZ
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (1), 262-274, 2016
42016
The study of preschool teachers’ and principals’ opinions on Turkish Education System
U Banu, M Çeliköz
International Journal of Modern Education Studies 4 (1), 1-23, 2020
32020
Öğretmen adaylarına yönelik özel öğretim yöntemleri I dersi tutum ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması
M Çeliköz
International Online Journal of Educational Sciences 8 (3), 23-40, 2016
32016
İngilizce hazırlık programına devam eden üniversite öğrencilerinin İngilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi
AS İLBEĞİ, M ÇELİKÖZ
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 14-34, 2020
22020
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI
M Çeliköz, N Çeliköz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 2239-2264, 2018
22018
Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerin Ertelenmesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri
M Çelikoz, Z SEÇER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 2018
22018
EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılık Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri.
M Çeliköz, Y Erişen
International Online Journal of Educational Sciences 9 (3), 2017
22017
Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Alanındaki Öğretim Üyelerinin Yapılandırmacılık Anlayışları
M Çeliköz, N Çeliköz
Yükseköğretim Dergisi 6 (1), 8-21, 2016
22016
Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing-Ready-made Clothing Program
F Erden, M Celikoz, M Tufan, EE Ozus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 182, 463-469, 2015
22015
Attitudes and Innovativeness Level of Pre-School Teachers and Teacher Candidates Towards Mainstreaming.
M Çeliköz, EB Kölemen
Journal of Kirsehir Education Faculty 21 (3), 2020
2020
Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları ve Yenilikçilik Düzeyleri
M Çeliköz, EB Kölemen
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 1607-1649, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20