Takip et
SEDA OĞUR
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yenilebilir protein filmler ve su ürünlerinde kullanımı
S Dursun, N Erkan
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 352, 2009
712009
Doğal biyopolimer bazlı (biyobozunur) nanokompozit filmler ve su ürünlerindeki uygulamaları
S Dursun, N Erkan, M Yesiltaş
Journal of FisheriesSciences. com 4 (1), 50, 2010
432010
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S OĞUR, A AKSOY, H SELEN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1), 2016
422016
Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza eğiliminin belirlenmesi
S OĞUR, A AKSOY
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
332015
Combined effects of protein based edible film coatings and vacuum packaging on the quality of fresh sea bass fillets
N Erkan, S Dursun, Ş Ulusoy, S Akçay, M Yeşiltaş
Fleischwirtschaft international: journal for meat production and meat …, 2013
262013
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S Oğur, A Aksoy, Z Yılmaz
Journal of Food and Health Science 3 (3), 97-108, 2017
21*2017
The effect of edible coating on the quality of smoked fish
S Dursun, N Erkan
Italian Journal of Food Science, 2014
182014
Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı
S Oğur
Su Ürünleri Dergisi 33 (1), 67-79, 2016
172016
Bitlis ilinde rutin olarak diyaliz ünitesine bağlanan diyaliz hastalarının sıkıntı durumlarının belirlenmesi
A Aksoy, S Oğur
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
142015
The use of edible protein films in seafood
S Dursun, N Erkan
Journal of Fisheries Sciences 3 (4), 352-373, 2009
132009
Evaluation of amino acid changes and crumb hardness of enriched bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) flesh in Turkey
S OĞUR
Journal of Food and Nutrition Research 2 (12), 985-992, 2014
122014
Bitlis İli’ndeki obez çocuğa sahip ebeveynlerin obeziteye ve çocuklarına yaklaşımı
A Aksoy, S Oğur, E Aksoy Kendilci
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2), 210-24, 2016
112016
Application of natural biopolymer based nanocomposite films in seafood
S Dursun, N Erkan, M Yeșiltaș
Journal of FisheriesSciences. com 4 (1), 50-77, 2010
112010
Kadife balığı (Tinca tinca L., 1758) etiyle zenginleştirmenin hamurun reolojik özellikleri ve ekmeğin duyusal özellikleri üzerine etkisi
S Dursun, A Yapar, İ Çelik
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 4 (3), 44-58, 2009
102009
The physicochemical properties of edible protein films
S Ogur
Italian Journal of Food Science 27 (1), 64-74, 2015
92015
Dumanlanmış Balıkların Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Yenilebilir Protein Film Kaplamanın Etkisi
S DURSUN OĞUR
İÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2012
92012
İstanbul’un bazı semtlerinde yaşayan bireylerin gıda güvenliği ve hijyen konusundaki bilgi ve tutumları
S OĞUR, N ERKAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (1), 270-286, 2019
82019
Determination of the Orthorexia Nervosa Tendency in University Students
S OĞUR, A AKSOY, Ş GÜNGÖR
BEU Journal of Science 4 (2), 93-102, 2015
82015
Predispositions of University Students to Eating Behavior Disorder: Sample of Bitlis Eren University
S OĞUR, A AKSOY, H SELEN
BEU Journal of Science 5 (1), 14-26, 2016
6*2016
Covid-19 Salgını Sürecinde Gıda Güvenliği Riskleri ve Önlemleri
S Oğur, Ş Hayta, H Durmaz Bekmezci
Covid-19 Küresel Salgının Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yansımaları 1, 91-100, 2020
5*2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20