SEDA OGUR
SEDA OGUR
beu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yenilebilir protein filmler ve su ürünlerinde kullanimi
S Dursun, N Erkan
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 352, 2009
422009
Dogal biyopolimer bazli (biyobozunur) nanokompozit filmler ve su ürünlerindeki uygulamalari
S Dursun, N Erkan, M Yesiltas
Journal of FisheriesSciences. com 4 (1), 50, 2010
212010
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S OĞUR, A AKSOY, H SELEN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1), 2016
162016
Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza eğiliminin belirlenmesi
S OĞUR, A AKSOY
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
152015
Combined Effects Protein Based Edible Coating and Vacuum-Packaging on the Shelf-Life of Sea bass (Dicentrarchus labrax) Fillets
M Erkan, N., Dursun, S., Ulusoy, S., Akcay, S., Yesiltas
Fleischwirtschaft International: journal for meat production and meat …, 2013
15*2013
The effect of edible coating on the quality of smoked fish
EN Dursun, S.
Italian Journal of Food Science, 2014
132014
Kadife ba¬ lığı (Tinca tinca L., 1758) etiyle zenginleştir¬ menin hamurun reolojik özellikleri ve ekme¬ ğin duyusal özellikleri üzerine etkisi
S Dursun, A Yapar, İ Çelik
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 4 (3), 44-58, 2009
92009
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S Oğur, A Aksoy, Z Yılmaz
FOOD and HEALTH 3 (3), 97-108, 2017
8*2017
Evaluation of amino acid changes and crumb hardness of enriched bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) flesh in Turkey
O Seda
Journal of Food and Nutrition Research 2 (12), 985-992, 2014
82014
The physicochemical properties of edible protein films
S Ogur
Italian Journal of Food Science 27 (1), 64-74, 2015
72015
Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı
S Oğur
Su Ürünleri Dergisi 33 (1), 67-79, 2016
62016
Knowledge and Attitudes of Health Personnel on Palliative Care: Sample of Bitlis Province
SO Ömer Faruk Yıldızer
Journal of Current Researches on Health Sector 8 (2), 411-438, 2018
5*2018
Bitlis İli’ndeki obez çocuğa sahip ebeveynlerin obeziteye ve çocuklarına yaklaşımı
A Aksoy, S Oğur, E Aksoy Kendilci
BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 5 (2), 210-224, 2016
52016
Bitlis ilinde rutin olarak diyaliz ünitesine bağlanan diyaliz hastalarının sıkıntı durumlarının belirlenmesi
A Aksoy, S Oğur
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
52015
Su Ürünleri Kalitesinin Değerlendirilmesinde Koku Algılama Sensörlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaları
S Oğur
FOOD and HEALTH 1 (1), 1-11, 2015
3*2015
Covid-19 Salgını Sürecinde Gıda Güvenliği Riskleri ve Önlemleri
S Oğur, H Şükrü, DB Hülya
Covid-19 Küresel Salgının Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yansımaları 1, 91-100, 2020
2*2020
Microbiological and chemical quality of different types of salted pearl mullet (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811)
S Ogur, N Erkan
Journal of Food Safety 40 (1), 2020
22020
Ekmek zenginleştirmede protein kaynağı olarak balık etinin kullanımı
S Dursun
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
22006
İstanbul’un Bazı Semtlerinde Yaşayan Bireylerin Gıda Güvenliği ve Hijyen Konusundaki Bilgi ve Tutumları
S OĞUR, N ERKAN
BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 8 (1), 270-286, 2019
1*2019
Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi
O Seda, M DURUK
Food and Health 7 (2), 91-102, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20