Takip et
SEDA OĞUR
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yenilebilir protein filmler ve su ürünlerinde kullanimi
S Dursun, N Erkan
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 352, 2009
582009
Dogal biyopolimer bazli (biyobozunur) nanokompozit filmler ve su ürünlerindeki uygulamalari
S Dursun, N Erkan, M Yesiltas
Journal of FisheriesSciences. com 4 (1), 50, 2010
372010
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S OĞUR, A AKSOY, H SELEN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1), 2016
272016
Combined effects of protein based edible film coatings and vacuum packaging on the quality of fresh sea bass fillets
N Erkan, S Dursun, Ş Ulusoy, S Akçay, M Yeşiltaş
Fleischwirtschaft international: journal for meat production and meat …, 2013
252013
Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza eğiliminin belirlenmesi
S OĞUR, A AKSOY
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
212015
The effect of edible coating on the quality of smoked fish
S Dursun, N Erkan
Italian Journal of Food Science, 2014
162014
Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıdalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
S OĞUR, Z YILMAZ, A AKSOY
Journal of Food and Health Science 3 (3), 97-108, 2017
15*2017
Kurutulmuş alglerin besin değeri ve gıda olarak kullanımı
S Oğur
Su Ürünleri Dergisi 33 (1), 67-79, 2016
112016
Bitlis ilinde rutin olarak diyaliz ünitesine bağlanan diyaliz hastalarının sıkıntı durumlarının belirlenmesi
A Aksoy, S Oğur
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2), 2015
112015
Kadife balığı (Tinca tinca L., 1758) etiyle zenginleştirmenin hamurun reolojik özellikleri ve ekmeğin duyusal özellikleri üzerine etkisi
S Dursun, A Yapar, İ Çelik
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 4 (3), 44-58, 2009
112009
Evaluation of amino acid changes and crumb hardness of enriched bread with Tench (Tinca tinca L., 1758) flesh in Turkey
S OĞUR
Journal of Food and Nutrition Research 2 (12), 985-992, 2014
82014
Application of natural biopolymer based nanocomposite films in seafood
S Dursun, N Erkan, M Yeșiltaș
Journal of FisheriesSciences. com 4 (1), 50-77, 2010
82010
The physicochemical properties of edible protein films
S Ogur
Italian Journal of Food Science 27 (1), 64-74, 2015
72015
Dumanlanmış Balıkların Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Yenilebilir Protein Film Kaplamanın Etkisi
S DURSUN OĞUR
İÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2012
72012
The use of edible protein films in seafood
S Dursun, N Erkan
Journal of Fisheries Sciences 3 (4), 352-373, 2009
72009
Bitlis İli’ndeki obez çocuğa sahip ebeveynlerin obeziteye ve çocuklarına yaklaşımı
A Aksoy, S Oğur, E Aksoy Kendilci
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2), 210-24, 2016
62016
Knowledge and Attitudes of Health Personnel on Palliative Care: Sample of Bitlis Province
ÖF Yıldızer, S Oğur
Journal of Current Researches on Health Sector 8 (2), 411-438, 2018
42018
Determination of the Orthorexia Nervosa Tendency in University Students
S OĞUR, A AKSOY, Ş GÜNGÖR
BEU Journal of Science 4 (2), 93-102, 2015
42015
The effect of enrichment with tench (Tinca tinca L.) flesh on rheological properties of dough and sensorial properties of bread
S Dursun, A Yapar, I Celik
Electronic journal of food technologies 4 (3), 44-58, 2009
42009
Ekmek zenginleştirmede protein kaynağı olarak balık etinin kullanımı
S Dursun
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
42006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20