Selma Tufan
Selma Tufan
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Şemaya dayalı strateji ve kendini izleme stratejisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin sözel matematik problemi çözme performanslarına etkisi
S Tufan, Ç Aykut
İlköğretim online, 613-641, 2018
11*2018
Özel eğitim öğretmenliği lisans programlarının birleştirilmesine ilişkin öğretim üyelerinin görüşleri
SB FİLİZ, AÇ ŞAHİN, S TUFAN, B KARAAHMETOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 763-775, 2018
52018
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere tam saatleri ayırt etme becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim modelinin etkililiği
S Tufan, D Tiryaki, B Arslantekin
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-31, 2020
32020
The opinions of faculty members about noncategorical special education program
S Buyukalan Filiz, S Celik Sahin, S Tufan, B KARAAHMETOĞLU
12018
İşlevsel Akademik Becerilerin Öğretimi
S Tufan
Nobel Yayınevi, 2021
2021
Öz Değerlendirme ve Öz Pekiştirme
S Tufan
Vize Akademik, 2021
2021
Gelişimsel Yetersizlikten Etkilenmiş Eğitiminde Özbelirlemeli Davranışları Destekleme
Ç AYKUT, G KAPLAN, Ş DEMİRTAŞ, B KARAAHMETOĞLU, H IŞITAN, ...
Vize, 2021
2021
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN KULLANDIKLARI STRATEJİLER
M CEYLAN, S ERSOY SAĞLIK, Ç ÖZGÜR YILMAZ, S TUFAN, Ç AYKUT
The effects of schema based intervention on mathematical word problem solving skills of students with mild intellectual disabilities
S TUFAN, Ç AYKUT
Özel eğitim alanında görev yapan öğretim üyelerinin
S Filiz, A Çelik, S Tufan, B Karaahmetoğlu
Özel eğitim alanında görev yapan öğretim üyelerinin birleştirilmiş özel eğitim programına ilişkin görüşleri
S FİLİZ, A ÇELİK, S TUFAN, B KARAAHMETOĞLU
Şemaya Dayalı Müdahalenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Matematikte Sözlü Problem Çözme Becerilerine Etkisi The Effect of Schema Based Intervention on …
S TUFAN, Ç AYKUT
Uygulamadan Polı̇tı̇kaya Erken Matematı̇K Becerı̇lerinin Desteklenmesı̇
S TUFAN, N KARASU
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Tam Saatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği
S TUFAN, D TİRYAKİ, B ARSLANTEKİN
Bir Ölçek geliştirme Çalışması: Öğretmenlerin Üstün Zekalılara Yönelik Tutumlarının Ölçümlenmesi
S Tufan, B Karaahmetoğlu, A Çelik, A Kan
Öğretim Üyelerinin Öğretmen Adaylarının Seçimi, Yetiştirilmesi ve Mesleğe Kazandırılmasına İlişkin Görüşleri
E KANYILMAZ, S TUFAN, E ZELZELE, A TÜFEKCİ AKCAN
ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE TAM SAATLERİ AYIRT ETME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİLİLİĞİ
S TUFAN, D TİRYAKİ, B ARSLANTEKİN
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
S FİLİZ, A ÇELİK, S TUFAN, B KARAAHMETOĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18