Göksal Bilgici
Göksal Bilgici
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Two generalizations of Lucas sequence
G Bilgici
Applied Mathematics and Computation 245, 526-538, 2014
652014
GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi
N SELÇİK, G BİLGİCİ
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 913-924, 2011
602011
Split Pell and Pell–Lucas quaternions
Ü Tokeşer, Z Ünal, G Bilgici
Advances in Applied Clifford Algebras 27 (2), 1881-1893, 2017
232017
New generalizations of Fibonacci and Lucas sequences
G Bilgici
Applied Mathematical Sciences 8 (29), 1429-1437, 2014
202014
A study on Horadam hybrid numbers
TD ŞENTÜRK, G BİLGİCİ, A DAŞDEMİR, Z ÜNAL
Turkish Journal of Mathematics 44 (4), 1212-1221, 2020
172020
Fibonacci and Lucas Sedenions.
G Bilgici, Ü Tokeser, Z Ünal
J. Integer Seq. 20 (1), 17.1.8, 2017
172017
Üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelenmesi
A KARACI, Hİ AKYÜZ, G BİLGİCİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2079-2094, 2017
15*2017
The effects of the Geogebra software on students’ academic achievement
N Selçik, G Bilgici
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 913-924, 2011
112011
Effects of Web-Based Intelligent Tutoring Systems on Academic Achievement and Retention.
A Karaci, HI Akyüz, G Bilgici, N Arici
Online Submission 181 (16), 35-41, 2018
92018
-FIBONACCI AND -LUCAS GENERALIZED QUATERNIONS
G BİLGİCİ, Ü TOKAŞER, Z ÜNAL
Konuralp Journal of Mathematics (KJM) 5 (2), 102-113, 2017
92017
The generalized order-k Narayana's cows numbers
G Bilgici
Mathematica Slovaca 66 (4), 795-802, 2016
92016
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Guyer, O Kiymaz, G Bilgici, S Mirasyedioglu
92001
Some properties of dual fibonacci and dual lucas octonions
Z Ünal, Ü Tokeşer, G Bilgici
Advances in Applied Clifford Algebras 27 (2), 1907-1916, 2017
72017
Gaussian Mersenne numbers and generalized Mersenne quaternions
A Dasdemir, G Bilgici
Notes Number Theory Discrete Math 25 (3), 87-96, 2019
62019
Generalized Order–k Pell–Padovan–like numbers by matrix methods
G Bilgici
Pure and Applied Mathematics Journal 2 (6), 174-178, 2013
62013
Some congruences for modulus 13 related to partition generating function
G Bilgici, AB Ekin
The Ramanujan Journal 33 (2), 197-218, 2014
52014
A Note on Modified -Pell Hybrid Numbers
PMMC CATARİNO, G Bilgici
Konuralp Journal of Mathematics (KJM) 8 (2), 229-233, 2020
42020
On Fibonacci and Lucas generalized octonions
G Bilgici, Z Ünal, Ü TOKEŞER, T MERT
32018
Some unrestricted Fibonacci and Lucas hyper-complex numbers
G Bilgici, A Daşdemir
Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica 24 (1), 37-48, 2020
22020
Some addition formulas for Fibonacci, Pell and Jacobsthal numbers
G Bilgici, TD Şentürk
Annales Mathematicae Silesianae 33, 55-65, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20