Göksal Bilgici
Göksal Bilgici
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Two generalizations of Lucas sequence
G Bilgici
Applied Mathematics and Computation 245, 526-538, 2014
572014
GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi
N Selçik, G Bilgici
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 913-924, 2011
472011
New generalizations of Fibonacci and Lucas sequences
G Bilgici
Applied Mathematical Sciences 8 (29), 1429-1437, 2014
182014
Split Pell and Pell–Lucas Quaternions
Ü Tokeşer, Z Ünal, G Bilgici
Advances in Applied Clifford Algebras 27 (2), 1881-1893, 2017
172017
Fibonacci and Lucas Sedenions.
G Bilgici, Ü Tokeser, Z Ünal
J. Integer Seq. 20 (1), 17.1.8, 2017
142017
Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi1
A KARACI, Hİ AKYÜZ, G BİLGİCİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2079-2094, 2017
102017
Some properties of dual fibonacci and dual lucas octonions
Z Ünal, Ü Tokeşer, G Bilgici
Advances in Applied Clifford Algebras 27 (2), 1907-1916, 2017
72017
-FIBONACCI AND -LUCAS GENERALIZED QUATERNIONS
G BİLGİCİ, Ü TOKAŞER, Z ÜNAL
Konuralp Journal of Mathematics 5 (2), 102-113, 2017
72017
The generalized order-k Narayana's cows numbers
G Bilgici
Mathematica Slovaca 66 (4), 795, 2016
72016
The effects of the GeoGebra software on students’ academic achievement
N Selçik, G Bilgici
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 913-924, 2011
72011
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
62001
Effects of Web-Based Intelligent Tutoring Systems on Academic Achievement and Retention.
A Karaci, HI Akyüz, G Bilgici, N Arici
Online Submission 181 (16), 35-41, 2018
52018
Generalized order–k Pell–Padovan–like numbers by matrix methods
G Bilgici
Pure Appl. Math. J 2 (6), 174-178, 2013
52013
Gaussian Meresenne numbers and generalized Mersenne quaternions
A Dasdemir, G Biglici
Notes Number Theory Discrete Math 25 (3), 87-96, 2019
42019
Some congruences for modulus 13 related to partition generating function
G Bilgici, AB Ekin
The Ramanujan Journal 33 (2), 197-218, 2014
42014
On Fibonacci and Lucas Generalized Octonions
G Bilgici, Z Ünal, Ü TOKEŞER, T MERT
22018
The crank of partitions mod 13
G Bilgici
The Ramanujan Journal 30 (3), 403-424, 2013
22013
A Study on Horadam Hybrid Numbers
TD ŞENTÜRK, G BİLGİCİ, A DAŞDEMİR, Z ÜNAL
Turkish Journal of Mathematics 44 (4), 1212-1221, 2020
12020
Some addition formulas for Fibonacci, Pell and Jacobsthal numbers
G Bilgici, TD Şentürk
Annales Mathematicae Silesianae 33 (1), 55-65, 2019
12019
Student Perceptions of an Intelligent Tutoring System: A Technology Acceptance Model Perspective.
A Karaci, Z Piri, Hİ Akyüz, G Bilgiici
Online Submission 182 (22), 31-36, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20