Follow
Doç. Dr. Metin YAŞAR
Doç. Dr. Metin YAŞAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
G Başol, M Çakan, A Kan, ÖY Özbek, D Özdmir, M Yaşar
Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2013
3532013
İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
M YAŞAR
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 59-75, 2014
3362014
Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
M Yaşar
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (1), 259-279, 2014
752014
Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik
M Yaşar
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2), 109-129, 2014
712014
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar
M Yaşar
Pegem Atıf İndeksi, 9-40, 2017
632017
High school students' attitudes towards mathematics
M Yaşar
Eurasia journal of mathematics, science and technology education, 2016
482016
Bireysel algılarına göre okul yöneticilerinin karar verme stilleri
C Kurban, M Yaşar
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2017
282017
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi. S. Tekindal
M Yaşar
Eğitimde ölçme ve değerlendirme 1, 2-8, 2008
252008
Ölçme ve değerlendirmenin önemi
M Yaşar
Pegem Atıf İndeksi, 2-8, 2017
232017
Attitudes toward statistics scale: Validity and reliability study
M Yaşar
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY, 2014
202014
Benlik saygısı ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkide öz düzenlemenin doğrudan ve dolaylı rolü
Ş Kapıkıran, M Yaşar, NA Kapıkıran
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 6 (45), 51-64, 2016
182016
Pak. J. Statist. 2014 Vol. 30 (6), 1267-1277 SHORT FORM OF “MATHEMATICS ATTITUDE SCALE”: ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES
M Yaşar
Pak. J. Statist 30 (6), 1267-1277, 2014
162014
Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
M YAŞAR, E Ahmet
International journal of assessment tools in education 2 (2), 38-65, 2016
152016
Determination of relationship between the empathic tendency levels and thinking styles of preschool teacher candidates
M Yaşar, A Erol
International Journal of Assessment Tools in Education 2 (2), 38-65, 2015
152015
High school students’ attitudes towards mathematics and factors affect their attitudes in Turkey
M Yaşar, H Çermik, N Güner
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 47 (2 …, 2014
142014
Development of a “Perceived Stress Scale" based on Classical Test Theory and graded response model
M Yaşar
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (3), 522-538, 2019
102019
Attitudes of last grade students of a Vocational School of Health about organ donation and related factors with their attitudes
M Yaşar, R Oğur, M Uçar, E Göçgeldi, H Yaren, ÖF Tekbaş, A Korkmaz
Genel Tıp Dergisi 18 (1), 33-37, 2008
102008
Üniversite Öğrencileri için Bir Yılmazlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Madde Tepki Kuramı Temelinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.
M Yaşar, EC Aybek
Ilkogretim Online 18 (4), 2019
82019
Öğretmen adaylarının akademik başarısını etkilediği düşünülen özelliklerin sıralama yargıları yöntemine dayalı ölçeklenmesi
M Yaşar
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 274-288, 2016
72016
Türkiye'deki Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumları ve Bu Tutumlarını Etkileyen Faktörler
M Yaşar, H Çermik, N Güner
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20