Takip et
Anıl Kale
Anıl Kale
Mersin Üniversitesi - Turizm Fakültesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi
Y Akgündüz, A Kale, G Pazarbaşı
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28), 1-15, 2014
24*2014
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Y AKGÜNDÜZ, A DALGIÇ, A KALE, Hİ KARAKAN
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 7 (3), 2015
162015
The effects of stress and managers' behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees
Y Akgunduz, A Dalgic, A Kale
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 64 (1), 41-62, 2016
122016
Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi
K Birdir, A Dalgıç, A Kale
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 2014 (2), 145-158, 2014
12*2014
Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi
D Atçı, A Kale, F Şeker
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (3), 47-58, 2017
102017
Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, İş Stresleri ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama
A KALE, Y AKGÜNDÜZ
Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 31-49, 2019
4*2019
Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları, iş stresleri ve işten ayrılma niyetleri ilişkisi: Mersin ilinde bir uygulama
A Kale
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim …, 2016
4*2016
A Research To Determine The Expectations of Consumers From Halal Concept Hotel Operations In The Covid-19 Process
A Akmaz, A Kale, H Akmeşe
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (9), 1057-1075, 2021
22021
Otel çalışanlarının hizmet verme yatkınlıklarının iş tatminlerine ve işten ayrılma niyetlerine etkisi: Mersin ili örneği
A Kale
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim …, 2019
22019
COVID-19 Pandemisinin Turizm Sektörüne Etkileri ve Ekonomik Yansımaları
A Kale, R Çelik
Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, 2022
2022
Örgütsel Sağlığın Lider-Üye Etkileşimi ve Whistleblowing Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması
H Çiçeklioğlu, A Kale
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (25), 466-483, 2021
2021
Gastronomi ve Girişimcilik
A Kale, H Çiçeklioğlu
Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve …, 2021
2021
İnanç Turizmi
A Kale, A Akmaz
Alternatif Turizm, 125-142, 2020
2020
Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Ağırlama İşletmelerindeki Uygulamaları
A Akmaz, A Kale
Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 …, 2020
2020
Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
B Yıldız, A Olcay, M Sürme, E İnce, A Akmaz, A Kale, E Çıkmaz, ...
Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 …, 2020
2020
Turizmde Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Rolü: Erdemli Örneği
M Samırkaş Komşu, A Kale, A Taner
VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 922-932, 2019
2019
Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
FS Say, VL Pan, A Kale
4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler …, 2018
2018
Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları
VL Pan, FS Say, A Kale
4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler …, 2018
2018
Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği
M Samırkaş Komşu, O Bahar, A Kale
The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon …, 2018
2018
Kızkalesi'ndeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi
A Kale, F Şeker, D Atçı
Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 227, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20