Follow
Bilal KARGI
Bilal KARGI
Department of Banking and Finance, Ankara Yıldırım Beyazıt University
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Okun's law and long term co-integration analysis for OECD countries (1987-2012)
B Kargi
International Research Journal of Finance and Economics, 77-85, 2014
562014
Labor force participation rate and economic growth: observations for Turkey
B Kargi
Universal Journal of Management and Social Sciences 4 (4), 46-54, 2014
452014
Credit default swap (CDS) spreads: the analysis of time series for the integration with the interest rates and the growth in Turkish economy
B Kargi
Montenegrin Journal of Economics 10 (1), 59-66, 2014
392014
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Türkiye’Nin Kredi Notu Üzerine Gözlemler (1998-2013)(A Study on International Credit Rating Agencies and Turkey's Credit Rate …
B Kargi
Journal of Academic Social Science Studies 7 (1), 351-370, 2014
35*2014
Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) Konut piyasasi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine zaman serileri analizi …
B Kargı
Journal of Human Sciences 10 (1), 897-924, 2013
34*2013
The effects of oil prices on inflation and growth: time series analysis in Turkish economy for 1988: 01-2013: 04 period
B Kargi
International Journal of Economics and Research 5 (2), 29-36, 2014
302014
Integration between the Economic Growth and the Construction Industry: A Time Series Analysis on Turkey (2000-2012)
B Kargi
Emerging Markets Journal 3 (1), 20-34, 2013
272013
Ücret Yapışkanlığı Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye’de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi 2005-2012
B Kargi
Çalışma ve Toplum 2 (37), 183-210, 2013
272013
Türkiye ekonomisinde sürekli gelir hipotezine ilişkin kanıtlar: Zaman serileri analizi (2004-2012)
B Kargı
Akademik Bakış Dergisi 42, 304-340, 2014
16*2014
Time series analysis about the relationship between foreign trade and exchange rate in Turkish economy
B Kargi
Timisoara Journal of Economics and Business 7 (2), 123–133-123–133, 2014
122014
Electricity Consumption and Economic Growth: Long-Term Co-Integrated Analysis on Turkey
B Kargi
International Journal of Economics and Finance 6 (4), 285-293, 2014
112014
Is Wagner’s law applicable for fast growing economies? BRICS and MATIK countries
B Kargi
Timisoara Journal of Economics and Business 9 (1), 1-15, 2016
92016
Ekonomik özgürlük, gelir eşitsizliği ve yolsuzluk ile büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
N Baltacı, B Kargı, GH Beken, H Akyol
Cataloging-In-Publication Data 298, 304, 2017
82017
Portfolio in Turkish economy, and a long termed relation between foreign direct investments and the growth, and the structural breakage analysis (1980-2012)
B Kargi
Journal of Academic Research in Economics (JARE) 6 (1), 70-81, 2014
82014
Sermaye Birikimi ve Sermaye Fraksiyonları Sentezinde Kamu Kesimi Etkinliğindeki Değişim: 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Özelleştirme
B Kargı
PQDT-Global, 2010
82010
Speculations About The (Re) Structuring of The Field of Economics in The Human Thought
B Kargı
Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute 3 (6), 8-40, 2012
6*2012
Zaman-Mekan sıkışması boyutuyla bilimde dönüşümler ve sosyal teoride küreselleşme ve Ulus-Devlet
B Kargı
Gümüşhane Üniversitesi, 2014
52014
The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis The Long Term Relation G-7 Growth Rates (1962-2012)
B Kargi
Journal of Economics and Behavioral Studies 6 (3), 262-272, 2014
32014
DEVALÜASYON VE DIŞ TİCARET DENGESİNİN TAYİNİ: TÜRKİYE ÜZERİNE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (1987-2002)
B KARGI
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (1-2), 629-648, 2004
22004
Devalüasyon ve Dış Ticaret Dengesinin Tayini: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (1987-2002) AÜEHFD C
B Kargı
VIII, S, 1-2, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20