Günay Temür
Günay Temür
Duzce Univercity
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predicting housing sales in Turkey using ARIMA, LSTM and hybrid models
AS Temur, M Akgün, G Temur
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV, 2019
242019
YOLO Object Recognition Algorithm and “Buy-Sell Decision” Model Over 2D Candlestick Charts
S. Birogul, G. Temür, U. Kose
IEEE Access 8, 91894-91915, 2020
62020
Finansal Performansın Topsis Yöntemi İle Değerlendiriilmesi: Bist Perakende Ticaret İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
A Soy Temür, İİ İşler, G Temür
Kesit Akademi Dergisi, 3-11, 2017
42017
Comparing of results and implemantation of clustering methods of data mining software with a data set
İ Düzdar, G TemüR
2017 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings …, 2017
12017
A HARDWARE MODULE DESIGN FOR PERCENTAGE-BASED STRING MATCHING PROBLEM
G Temür, İ Şahin
Sakarya University Journal of Science 20 (3), 441-450, 2016
2016
A CONTROLLER DESİGN TOOL DEVELOPMENT FOR AUTOMATİCALLY MAPPİNG ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS ONTO FPGAs
İ ŞAHİN, G TEMÜR
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 8 (1), 34-52, 2016
2016
FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST PERAKENDE TİCARET İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ASOY TEMÜR, İİ İŞLER, G TEMÜR
Kesit Akademi Dergisi, 712-729, 0
Veri Madenciliği Yazılımlarının Kümeleme Yöntemlerinin Bir Veri Seti ile Gerçeklenmesi ve Sonuçlarının Karşılaştırılması Comparing of Results and Implemantation of Clustering …
İ DÜZDAR, G TEMÜR
LEVENSHTEIN MESAFE ALGORİTMASI İÇİN BİR DONANIM MODÜLÜ TASARIMI
İ ŞAHİN, G TEMÜR
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9