Follow
Burcu Demirel
Burcu Demirel
Muhasebe Profesörü, Akdeniz Üniversitesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişlik (staff burnout) sendromu
F Ersoy, C Yıldırım, T Edirne
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 10 (2), 46-47, 2001
1672001
Destination image: A comparative study on pre and post trip image variations
Y Yilmaz, Y Yilmaz, ET İçigen, Y Ekin, BD Utku
Journal of Hospitality Marketing & Management 18 (5), 461-479, 2009
1592009
Konaklama işletmeleri muhasebe müdürlerinde tükenmişlik sendromu-1
A Ersoy, BD Utku
Muhasebe ve Finansman dergisi, 43-50, 2005
712005
Investigation of integrated reporting as a new approach of corporate reporting
B Demirel, I Erol
International Journal of Business and Social Research 6 (10), 32-46, 2016
362016
KOBİ’ler için Türkiye finansal raporlama standartlarının (KOBİ TFRS) tam set TFRS ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi
B UTKU DEMİREL, K Gürsoy
Mali Çözüm 21 (103), 19-42, 2011
332011
KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBE MÜDÜRLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU II
A ERSOY, B DEMİREL UTKU
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ 7 (27), 38-46, 2005
322005
"Expectation Of Accounting Professionals From Accounting Education: An Antalya Research
EM Angay Kutluk Filiz, Dönmez Adnan, Utku Burcu
Social and Behavioral Sciences, 418-423, 2012
29*2012
Comparison of the theory of constraints with the traditional cost accounting methods in respect to product mix decisions
BD Utku, E Cengiz, A Ersoy
Doğuş Üniversitesi Dergisi 12 (2), 317-331, 2011
242011
Kısıtlar Teorisi ve Süreç Katkı Muhasebesinin Geleneksel ve Çağdaş Yönetim/Maliyet Muhasebesi Yöntemleri ile Karşılaştıtılması
BD UTKU, A Ersoy
Journal of Yaşar University 3 (11), 1627-1661, 2008
202008
YÖNETİM MUHASEBESİNİN KAVRAMSAL GELİŞİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
A Dönmez, PB Berberoğlu, BD Utku, A Ersoy
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2006
192006
Finansal Muhasebe derslerinde öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarının incelenmesi
İ Erol, B Utku Demirel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (4), 1078-1088, 2015
172015
Türkiye muhasebe standartlarının ülkemiz muhasebe uygulamaları ile karşılaştırılması ve Antalya yöresindeki konaklama işletmelerinde bir araştırma
B Demirel
Akdeniz Üniversitesi, 2003
172003
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ
A Dönmez, BD Utku
Akdeniz İİBF Dergisi 9 (18), 30-50, 2009
162009
Kısıtlar teorisine dayalı süreç katkı muhasebesinin muhasebe yöntemleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi: Bir örnek olay çalışması
BD Utku
Akdeniz Üniversitesi, 2007
152007
Türkiye’de kamuyu aydınlatmaya yönelik düzenlemelerin değerlendirilmesi-II
N Tetik, B Demirel
Yaklaşım Dergisi, Yıl 10, 119, 2002
122002
Lisans Ögrencilerinin Muhasebeye Giris Dersine Yönelik Algilamalarinin Belirlenmesi/Determination of Undergraduate Students' Perceptions for the Introduction of Accounting Courses
BD Utku, I Erol
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1 (3), 91, 2015
112015
Çağdaş sorumluluk muhasebesi
BD Utku
Detay Yayınları, 2009
112009
Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi Bağlamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurs Programının İncelenmesi
S Yıldız, BU Demirel
Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19, 2008
112008
Üretim işletmelerinde yönetim muhasebesi konularının uygulanmasına ilişkin bir araştırma
A Ersoy, BD Utku, A Dönmez, B Berberoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-13, 2006
102006
Duran Varlıkların TFRS 5 Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve BIST (Borsa İstanbul) 30 Endeksinde Yer Alan Firmaların TFRS 5 Uyarınca Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların …
Çavuşoğlu K., Utku B.
9*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20