Alkim Gokcen
Alkim Gokcen
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi
ogr.ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Design of Chaotic System Based Pacemaker on Field Programmable Analog Array Board
A Gökçen, S Şahin
2019 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), 1-4, 2019
22019
Implementation and application of logistic map on field programmable analog array board
A Gökçen, B Büyükçakir, S SahIn
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
22018
Chaos Control of BLDC Motor via Fuzzy Based PID Controller
A Gökçen, MU Soydemir, S Şahin
International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, 1540-1547, 2020
2020
Artificial Neural Network-Based Adaptive PID Controller Design for Vertical Takeoff and Landing Model
AE Taşören, A Gökçen, MU Soydemir, S Şahin
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 87-93, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4