Takip et
Mehmet Alper Cantimer
Mehmet Alper Cantimer
sakarya universitesi- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cenabi Mustafa Efendi’nin El-‘Aylemü’z-Zahir Fi Ahvali’lEvail Ve’l-Evahir Adlı Eserinin Önasya Kısmının Tenkidli Metin Neşri
mehmet alper cantimer
Sakarya Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü, 2011
42011
Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisinin ve Zihniyetinin Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları
mehmet alper cantimer
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (sayı 2), 16-36, 2015
32015
TURİZM PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMADA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
İ BİLGİÇLİ, MA CANTİMER
SOSYAL ARAŞTIRMALAR, 488, 0
1
TURİZM ve EĞİTİMİNİN TARİHSEL ve TOPLUMSAL KÜLTÜRE ETKİLERİ BAKIMINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
MA Cantimer, I Bilgiçli
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 10 (37), 207-213, 2018
2018
EKONOMI ve SOSYAL HAYAT ile KONULARININ, 7. SINIF SOSYAL BILGILER DERS KITAPLARINDA YANSIMASI
MA Cantimer, İ Bilgiçli
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (34), 132, 2017
2017
EVALUATION OF EXPO 2016 EXPERINCE WITH SUPPORTING THE STUDENTS IN FINACIAL IMPOSSIBILITIES WITHIN THE SCOPE OF THE PROJECT; AGDAŞ SAMPLE
MA CANTİMER, İ BİLGİÇLİ
2017
OSMANLI KURUCU İRADESİNİN TEMSİLCİLERİNİN (GAZİYAN- I RUM) VE İZMİT VE ÇEVRESİNİN (NİKOMEDYA) CUMHURİYET DÖNEMİ DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
MA Şimşek, Ahmet , Cantimer
ULUSLARARASI SÜLEYMAN PAŞA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU, 2219- 2132, 2017
2017
OSMANLI KLASİK DÖNEM MALİYESİ VE MALİ ZİHNİYETİNİN 11. SINIF TARİH DERS KİTABINA YANSIMASI
MA CANTİMER
Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (3), 81-92, 2016
2016
1932 TARİH III ve GÜNÜMÜZ TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI İKTİSADİ HAYATININ ELE ALINIŞI
OMA CANTİMER
13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015
2015
Tarih Ders Kitaplarında XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Konularının Anlatımı (1932 ve 1956 Tarih Ders Kitapları)
M CANTİMER, T BİRBUDAK
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konularının Tarih Ders Kitaplarına Yansıması
T BİRBUDAK, M CANTİMER
OSMANLI KURUCU İRADESİNİN TEMSİLCİLERİNİN (GAZİYAN-I RUM) VE İZMİT VE ÇEVRESİNİN (NİKOMEDYA) CUMHURİYET DÖNEMİ DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
A ŞİMŞEK, MA CANTİMER
SOCIAL CULTURE
OMA CANTİMER, ÖGDİ BİLGİÇLİ
TOPLUMSAL KÜLTÜRE ETKİLERİ BAKIMINDAN TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: LİTERATÜR İNCELEMESİ
ÖGİ BİLGİÇLİ, OMA CANTİMER
MADDİ İMKÂNSIZLIK İÇİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENMESİ ile EXPO 2016 TECRÜBESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; ÜNİVERSİTE-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ; AGDAŞ ÖRNEĞİ
OMA CANTİMER, ÖGİ BİLGİÇLİ
Yükseköğretim Kurumları-Yerel Kamu Otoritesi Ortaklığı (Turizm haftası kapsamında Yerel Tarih çalışması-Taraklı Örneği)
OMA CANTİMER, ÖGDİ BİLGİÇLİ
EKONOMI ve SOSYAL HAYAT ile KONULARININ, 7. SINIF SOSYAL BILGILER DERS KITAPLARINDA YANSIMASI*** REFLECTIONS OF ECONOMICS and SOCIAL LIFE IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES …
OMA CANTİMER, ÖGİ BİLGİÇLİ
TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI-TÜRK MUTFAK ve TARİH KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ A RESEARCH on OTTOMAN-TURKISH CUISINE and …
MA Cantimer, İ Bilgiçli
TURİZM ve EĞİTİMİNİN TARİHSEL ve TOPLUMSAL KÜLTÜRE ETKİLERİ BAKIMINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SUSTAINABILTY of TOURISM EDUCATION IN TERMS of IMPACT to THE HISTORICAL and SOCIAL CULTURE
İ Bilgiçli, MA Cantimer
EKONOMI VE İKTISAT KONULARININ 7. SINIF SOSYAL BILGILER DERS KITAPLARINDA YANSIMASI
MA CANTİMER, İ BİLGİÇLİ
SOSYAL ARAŞTIRMALAR, 442, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20